Jaunumi

Par izmaiņām Vispārējos likvidācijas noteikumos un cenrādī

Rīga, Latvija, 2020. gada 2. septembris, 15:27 / Bankas ziņas

Šā gada 1. oktobrī stāsies spēkā grozījumi likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Vispārējos likvidācijas noteikumos, savukārt, 1. novembrī stāsies spēkā izmaiņas Sabiedrības cenrādī.

Likvidējamās ABLV Bank, AS otrā ceturkšņa finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2020. gada 19. augusts, 18:25 / Bankas ziņas

2020. gada otrajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām valsts institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada jūliju

Rīga, Latvija, 2020. gada 12. augusts, 10:36 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada jūlija darbības pārskatu. Jūlijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

ABLV Bank likvidators: tiek mērķtiecīgi strādāts, lai līdz 2022.gada beigām norēķinātos ar visiem kreditoriem

Rīga, Latvija, 2020. gada 31. jūlijs, 13:10 / Nozares ziņas / Ziņu aģentūra LETA

Šovasar apritēja otrā gadskārta kopš ir uzsākts bankas likvidācijas process. Likvidators Andris Kovaļčuks sniedzis plašu interviju aģentūrai LETA, kurā paudis pārliecību - lai gan pirmajā gadā iepriekš paredzētais darbu grafiks tika iekavēts, tiek mērķtiecīgi strādāts, lai 2021.gada beigās pabeigtu visas pārbaudes un līdz 2022.gada beigām pabeigtu visus norēķinus ar kreditoriem. 

Likvidējamās ABLV Bank, AS emitētās obligācijas izteiktas naudas prasījumos

Rīga, Latvija, 2020. gada 16. jūlijs, 16:48 / Bankas ziņas

Pēc likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) emitēto obligāciju izslēgšanas no regulētā tirgus — biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru saraksta, šā gada 15. jūlijā ir pārtraukta to uzskaite depozitārijā Nasdaq CSD SE, un Sabiedrība ir izteikusi obligācijas naudas prasījumos.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada jūniju

Rīga, Latvija, 2020. gada 14. jūlijs, 10:07 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada jūnija darbības pārskatu. Jūnijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Ievēlēts revidents 2020. gada finanšu pārskatu pārbaudei

Rīga, Latvija, 2020. gada 3. jūlijs, 11:35 / Bankas ziņas

Šā gada 3. jūlijā notika likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru sapulce, kurā akcionāri par revidentu 2020. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai ievēlēja zvērinātu revidentu komercsabiedrību Nexia Audit Advice, SIA (reģ. Nr. 40003858822).

Likvidējamās ABLV Bank, AS obligācijas no regulētā tirgus izslēgs ar 1.jūliju

Rīga, Latvija, 2020. gada 25. jūnijs, 13:35 / Bankas ziņas

Biržas Nasdaq Riga, AS valde nolēmusi izslēgt visas likvidējamās ABLV Bank, AS emitētās obligācijas no regulētā tirgus par pēdējo obligāciju kotācijas dienu nosakot 2020. gada 30. jūniju.

Likvidējamā ABLV Bank, AS lūdz izslēgt obligācijas no regulētā tirgus

Rīga, Latvija, 2020. gada 19. jūnijs, 14:27 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS ir iesniegusi biržā Nasdaq Riga, AS lūgumu izslēgt visas emitētās obligācijas no regulētā tirgus.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada maiju

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. jūnijs, 07:30 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada maija darbības pārskatu. Maijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.