Jaunumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada martu

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. aprīlis, 09:47 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada marta darbības pārskatu. Martā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru pilnsapulces lēmumi

Rīga, Latvija, 2020. gada 7. aprīlis, 13:54 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) akcionāri 2020. gada 7. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināja Sabiedrības konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019. gadu, kā arī lēma par izmaiņām Likvidācijas komitejas sastāvā.

Par darba laiku Lieldienu brīvdienās

Rīga, Latvija, 2020. gada 7. aprīlis, 11:33 / Bankas ziņas

Informējam, ka, ievērojot oficiāli noteiktās Latvijas valsts brīvdienas, likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) šogad nestrādās piektdien, 10. aprīlī, un pirmdien, 13. aprīlī.

Aicinām klientus izvērtēt klātienes vizītes nepieciešamību

Rīga, Latvija, 2020. gada 18. marts, 16:37 / Bankas ziņas

Sakarā ar pasākumiem koronavīrusa COVID-19 izplatības mazināšanai, aicinām klientus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt likvidējamo ABLV Bank, AS (turpmāk-Sabiedrība) klātienē. Tā vietā iesakām šajā laikā izmantot digitālos pakalpojumus - saistību maksājumus veicot ar pārskaitījumu, saziņai ar Sabiedrību izmantojot klienta līniju +371 6777 5555, internetbanku vai pastu. Sabiedrības darbs turpinās pilnā apjomā, ierobežota tiek tikai klātienes kontaktēšanās, lai ievērotu vispārējos piesardzības pasākumus, ierobežojot vīrusa izplatību.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada februāri

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. marts, 09:00 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē savu 2020. gada februāra darbības pārskatu. Februārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Likvidējamās ABLV Bank, AS auditētais pārskats par 2019. gadu

Rīga, Latvija, 2020. gada 9. marts, 15:47 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja ir apstiprinājusi Sabiedrības auditēto finanšu pārskatu par 2019. gadu. Finanšu pārskatu auditu veica zvērinātu revidentu komercsabiedrība Nexia Audit Advice, SIA.

Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī un jaunu apkalpošanas laiku

Rīga, Latvija, 2020. gada 28. februāris, 15:05 / Bankas ziņas

Informējam, ka šā gada 1. maijā stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī, palielinot komisijas maksu šādiem pakalpojumiem:

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada janvāri

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. februāris, 09:15 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē savu 2020. gada janvāra darbības pārskatu. Janvārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Likvidatora Andra Kovaļčuka intervija laikrakstam Diena

Rīga, Latvija, 2020. gada 7. februāris, 12:20 / Nozares ziņas / Laikraksts "Diena"

Pārsteidz, cik daudz uzmanības pievērsts notikumiem vienā bankā, kaut gan no presē vēstītā redzam, ka procesuālās darbības notikušas ap 20 dažādās vietās. Ыomāju, ka visu interesēs ir tikt galā ar visām pārbaudēm, lai tiešām nonāktu līdz patiesībai par to, kas ir noticis un kas nav noticis, lai liktu arī beidzot punktu visām spekulācijām, – intervijā Romānam Meļņikam apliecina likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators, likvidācijas komitejas loceklis Andris Kovaļčuks.

Par likvidējamās ABLV Bank darba atsākšanu pēc tiesībsargājošo iestāžu veiktajām procesuālajām darbībām

Rīga, Latvija, 2020. gada 29. janvāris, 17:43 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank juridiskajā adresē Skanstes iela 7 k-1, Rīgā 2020. gada 28. janvārī valsts tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji veica iepriekš plānotas procesuālās darbības, kas bija saistītas ar nepieciešamību pārbaudīt atsevišķu bijušo bankas klientu vēsturiskos darījumus un iegūt meklējamos dokumentus.