Tiesa apmierina ABLV prasību pret VID par 1 miljonu eiro

Rīga, Latvija, 2023. gada 8. februāris, 08:07 / Bankas ziņas

Šā gada 1. februārī Administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi lēmumi apmierināt likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) prasību pret Valsts ieņēmu dienestu (VID) saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) par 2017.gada pārmaksas atgūšanu.

Sarunas ar VID par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas labošanu un pārmaksas atgūšanu 966 865 eiro apmērā aizsākās jau 2020. gadā. Nodokļa pārmaksa izveidojās 2018. gadā, kad regulators apstiprināja bankas pašlikvidāciju un 2018. gada finanšu pārskatā tika piemērots darbības neturpināšanas princips. Attiecīgi 2018. gada pārskatā tika koriģēti 2017. gada salīdzinošie finanšu dati un koriģēta UIN deklarācija par 2017. gadu, iekļaujot tajā izdevumus, kas samazina nodokļa apmēru. VID atteica apstiprināt par 2017. gadu deklarēto UIN pārmaksu un Sabiedrība vērsās tiesā.

Tiesa atzinusi, ka pieteikums ir pamatots un Sabiedrībai ir tiesības uz uzņēmumu ienākuma nodokļa par 2017.gada pārmaksas atgūšanu. Tāpat tiesa uzdeva VID pārbaudīt, vai uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā par 2017. gadu aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksas summa ir korekta, kā arī apstiprināt uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksu par 2017.gadu.

Nodokļu jautājumi Sabiedrībai vienmēr bijuši īpaši svarīgi un tās izveidotās iekšējās kontroles sistēmas ļauj efektīvi pārvaldīt nodokļu riskus. Vēsturiski ABLV Bank vairākkārt bijusi starp 10 lielākajiem UIN maksātājiem, tostarp ir saņemts arī VID apbalvojums kā lielākajam UIN maksātājam 2014. gadā Latvijā. Laika posmā no 2010. gadā līdz 2017. gada beigām kopumā nodokļos valstij banka bija pārskaitījusi 143,7 miljonus eiro, tostarp tieši 2017. gadā 17,8 miljonus eiro. Jau likvidācijas laikā, līdz 2022. gada beigām nodokļos Sabiedrība samaksājusi 40,9 miljonus eiro.