Brīdinājums par ablv.pro piedāvātajiem pakalpojumiem / Предупреждение о предлагаемых услугах ablv.pro

Rīga, Latvija, 2023. gada 1. februāris, 16:48 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS brīdina par ablv.pro piedāvātajiem pakalpojumiem tīmekļvietnē https://ablv.pro/lv/ViserBankHome.php, tai skaitā atsaucoties uz likvidējamā ABLV Bank, AS rekvizītiem.

Ablv.pro darbība nekādā veidā nav saistīta ar likvidējamo ABLV Bank, AS.

Arī Latvijas Banka norāda, ka ablv.pro pārstāvji maldinoši uzdodas par licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem un aicina nesaistīties darījumos ar ablv.pro. Ar Latvijas Bankas paziņojumu var iepazīties šeit.

_____________________________________________________________________________________________

Ликвидируемый ABLV Bank, AS предупреждает о предлагаемых услугах ablv.pro на домашней странице https://ablv.pro/lv/ViserBankHome.php, в том числе ссылаясь на реквизиты ликвидируемого ABLV Bank, AS.

Деятельность ablv.pro никаким образом не связана с ликвидируемым ABLV Bank, AS.

Банк Латвии также указывает на то, что представители ablv.pro ложно выдают себя за лицензированных поставщиков финансовых услуг, и предлагает не вступать в сделки с ablv.pro. С сообщением Банка Латвии можно ознакомиться здесь.