Jaunumi

Visu veidu maksājumi internetbankā iPhone tālrunim, tiešā dalība Tallinas un Viļņas biržās un citi ziemas jaunumi

Rīga, Latvija, 2017. gada 14. decembris, 10:00 / Bankas ziņas

Jaunas ABLV Bank obligāciju emisijas, ABLV Bank tiešā dalība Tallinas un Viļņas biržās, maksājumu izpilde, ja kontā nepietiek līdzekļu komisijas samaksai, virkne jaunu funkciju internetbankā iPhone tālrunim un bezmaksas mobilais Digipass — tas viss īstenots vai sagaidāms klientu ērtībām jau tuvākajā laikā.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada novembrī

Rīga, Latvija, 2017. gada 7. decembris, 11:19 / Ieguldījumi

Novembrī globālajos akciju tirgos bija novērojamas dažādas kustības. Pēc pēdējo divu mēnešu laikā novērotā straujā akciju pieauguma Eiropā investori nolēma fiksēt peļņu un novembrī visi galvenie Eiropas fondu indeksi uzrādīja negatīvu dinamiku — plašā tirgus indekss Euro Stoxx 600 samazinājās nedaudz vairāk kā par 2%. Ievērojot to, ka nebija sliktu ziņu, tad kritumu var skaidrot ar korekciju pēc straujā pieauguma, kā arī ar eiro kursa nostiprināšanos, kas nelabvēlīgi ietekmē Eiropas eksportētājus.

Aicinām piedalīties Fonda Ziemassvētku labdarības akcijā!

Rīga, Latvija, 2017. gada 1. decembris, 14:05 / Bankas ziņas

Jau desmito gadu ABLV Charitable Foundation sadarbībā ar ABLV Bank organizē Ziemassvētku labdarības akciju, kurā piedalīties tiek aicināts ikviens, kam ir svarīgi Fonda mērķi un kas vēlas piedalīties to sasniegšanā. Labdarības akcija šogad noris no 1. decembra līdz 31. decembrim.

ABLV Bank peļņa 2017. gada 9 mēnešos – EUR 40,8 miljoni

Rīga, Latvija, 2017. gada 30. novembris, 10:12 / Bankas ziņas / Iekšējā informācija

ABLV Bank rezultāti 2017. gada deviņos mēnešos ļauj prognozēt, ka šim gadam izvirzītie mērķi tiks sasniegti. Visi svarīgākie bankas darbības rādītāji, tai skaitā kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji, saglabājas augstā līmenī. Pārskata periodā mēs turpinājām pilnveidot bankas iekšējās kontroles sistēmu, tajā skaitā NILLTF un sankciju riska pārvaldīšanas jomā un plānveidīgi samazināt ar klientu darījumiem saistītos NILLTF un reputācijas riskus.

Par izmaiņām ABLV grupā

Rīga, Latvija, 2017. gada 28. novembris, 13:55 / Bankas ziņas / Iekšējā informācija

Šī gada novembra beigās notikušas vairākas izmaiņas ABLV grupas uzņēmumu sastāvā.

Būtiski aug New Hanza Capital finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2017. gada 21. novembris, 14:10 / Ieguldījumi

Šī gada deviņos mēnešos New Hanza Capital strādāja ar peļņu EUR 173 445 apmērā, kas ir par 512% vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Tas skaidrojams ar uzņēmuma pārvaldīto īpašumu nomas ieņēmumu pieaugumu un ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšanos.

ABLV Bank pirms termiņa dzēsusi subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. novembris, 14:16 / Ieguldījumi

2017. gada 17. novembrī ABLV Bank, AS ir veikusi vienu 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu ABLV SUB EUR 250622 (ISIN LV0000800977). Obligācija ir dzēsta pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa. Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Veiksmīga ABLV Bank subordinēto obligāciju emisija

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. novembris, 09:15 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Septītās obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank veikusi jaunu subordinēto diskonta obligāciju emisiju, kuras kopējais apjoms ir 40 miljoni USD pēc nominālvērtības.

Par papildinājumiem ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā

Rīga, Latvija, 2017. gada 15. novembris, 17:05 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir reģistrējusi papildinājumus ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā. Ieguldītāji ar pamatprospekta papildinājumiem var iepazīties bankas tīmekļa vietnē.

Reģistrētas jaunas AmberStone Group, AS piederošas sabiedrības

Rīga, Latvija, 2017. gada 7. novembris, 09:15 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Šī gada novembra sākumā nodibinātas divas jaunas sabiedrības holdingkompānijas AmberStone Group, AS sastāvā.

Atpakaļ 1 2 3 ... 7 8 9