Jaunumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2023. gada februāri

Rīga, Latvija, 2023. gada 10. marts, 15:53 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2023. gada februāra darbības pārskatu. Februārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2023. gada 15. februāris, 15:52 / Bankas ziņas

Informējam, ka 2023. gada 15. martā stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2023. gada janvāri

Rīga, Latvija, 2023. gada 13. februāris, 14:15 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2023. gada janvāra darbības pārskatu. Janvārī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Tiesa apmierina ABLV prasību pret VID par 1 miljonu eiro

Rīga, Latvija, 2023. gada 8. februāris, 08:07 / Bankas ziņas

Šā gada 1. februārī Administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi lēmumi apmierināt likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) prasību pret Valsts ieņēmu dienestu (VID) saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) par 2017.gada pārmaksas atgūšanu.

Brīdinājums par ablv.pro piedāvātajiem pakalpojumiem / Предупреждение о предлагаемых услугах ablv.pro

Rīga, Latvija, 2023. gada 1. februāris, 16:48 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS brīdina par ablv.pro piedāvātajiem pakalpojumiem tīmekļvietnē https://ablv.pro/lv/ViserBankHome.php, tai skaitā atsaucoties uz likvidējamā ABLV Bank, AS rekvizītiem.

Likvidējamās "ABLV Bank" klienti vēl mēnesi var pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai

Rīga, Latvija, 2023. gada 23. janvāris, 10:10 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto tie likvidējamās ABLV Bank, AS noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 23.02.2023. plkst. 23.59 nepieteiksies tās saņemšanai, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēs prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Integrum Asset Management IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītāju pārbaude / Проверка вкладчиков инвестиционных фондов под управлением Integrum Asset Management IPAS

Rīga, Latvija, 2023. gada 13. janvāris, 10:19 / Ieguldījumi

Integrum Asset Management IPAS informē, ka turpinās ieguldītāju, kuru īpašumā ir Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecības (turpmāk – ieguldītāji), atbilstības pārbaude, kā arī aicina ieguldītājus sazināties ar Integrum Asset Management IPAS, lai klātienē iesniegtu informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai. Informācija par iesniedzamiem dokumentiem ir pieejama šeit.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada decembri

Rīga, Latvija, 2023. gada 10. janvāris, 15:25 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada decembra darbības pārskatu. Decembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Likvidējamās ABLV Bank, AS deviņu mēnešu finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. decembris, 15:08 / Bankas ziņas

2022. gada trešajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) uzraudzībā.

Pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei

Rīga, Latvija, 2022. gada 13. decembris, 19:59 / Ieguldījumi

Vēršam uzmanību, ka Latvijas regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, 12.12.2022. pieņemtā lēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE dēļ, sākot ar 13.12.2022. saņemtie Integrum Asset Management IPAS pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei.

Atpakaļ 1 2 3 ... 105 106 107