Jaunumi

Ievēlēts revidents 2020. gada finanšu pārskatu pārbaudei

Rīga, Latvija, 2020. gada 3. jūlijs, 11:35 / Bankas ziņas

Šā gada 3. jūlijā notika likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru sapulce, kurā akcionāri par revidentu 2020. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai ievēlēja zvērinātu revidentu komercsabiedrību Nexia Audit Advice, SIA (reģ. Nr. 40003858822).

Likvidējamās ABLV Bank, AS obligācijas no regulētā tirgus izslēgs ar 1.jūliju

Rīga, Latvija, 2020. gada 25. jūnijs, 13:35 / Bankas ziņas

Biržas Nasdaq Riga, AS valde nolēmusi izslēgt visas likvidējamās ABLV Bank, AS emitētās obligācijas no regulētā tirgus par pēdējo obligāciju kotācijas dienu nosakot 2020. gada 30. jūniju.

Likvidējamā ABLV Bank, AS lūdz izslēgt obligācijas no regulētā tirgus

Rīga, Latvija, 2020. gada 19. jūnijs, 14:27 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS ir iesniegusi biržā Nasdaq Riga, AS lūgumu izslēgt visas emitētās obligācijas no regulētā tirgus.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada maiju

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. jūnijs, 07:30 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada maija darbības pārskatu. Maijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Par darba atsākšanu pēc tiesībsargājošo iestāžu veiktajām procesuālajām darbībām

Rīga, Latvija, 2020. gada 15. jūnijs, 11:25 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank juridiskajā adresē Skanstes iela 7 k-1, Rīgā 2020. gada 13. jūnijā valsts tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji veica iepriekš plānotas procesuālās darbības. Procesuālās darbības tika veiktas pirms dažiem gadiem uzsāktā kriminālprocesā, kas nav nekādā veidā saistīts ar mūsu pašreizējo darbību. Likvidējamā ABLV Bank nav tiesīga komentēt veikto procesuālo darbību saturu.

Likvidējamās ABLV Bank, AS pirmā ceturkšņa finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2020. gada 22. maijs, 14:00 / Bankas ziņas

2020. gada pirmajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām valsts institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada aprīli

Rīga, Latvija, 2020. gada 15. maijs, 09:06 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada aprīļa darbības pārskatu. Aprīlī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Par darba laiku maija svētkos

Rīga, Latvija, 2020. gada 27. aprīlis, 11:42 / Bankas ziņas

Informējam, ka, ievērojot oficiāli noteiktās Latvijas valsts brīvdienas, likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) nestrādās piektdien, 1. maijā, un pirmdien, 4. maijā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2020. gada martu

Rīga, Latvija, 2020. gada 17. aprīlis, 09:47 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2020. gada marta darbības pārskatu. Martā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts institūciju pieprasījumiem.

Likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru pilnsapulces lēmumi

Rīga, Latvija, 2020. gada 7. aprīlis, 13:54 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) akcionāri 2020. gada 7. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē apstiprināja Sabiedrības konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019. gadu, kā arī lēma par izmaiņām Likvidācijas komitejas sastāvā.

Atpakaļ 1 2 3 ... 105 106 107