Jaunumi un apskati

Tiesa atzīst ABLV Luksemburgas bankas stabilitāti un atļauj tās pārdošanu jauniem investoriem

Rīga, Latvija, 2018. gada 9. marts, 16:04 / Bankas ziņas

Luksemburgas komerctiesa (Tribunal de Commerce de Luxembourg) piektdien, 9.martā, noraidīja regulatora lūgumu par ABLV Bank Luxembourg, S.A. likvidāciju. Tiesa nozīmēja divus ārējos administratorus, kuri bankā strādās tuvākos sešus mēnešus, līdz banka atradīs jaunus pircējus.

Par kredītiestāžu iespējamiem atteikumiem veikt pārskatījumus uz ABLV Bank, AS kredītsaistību atmaksai

Rīga, Latvija, 2018. gada 9. marts, 11:10 / Bankas ziņas

Vēlamies informēt, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 2018. gada 18. februāra lēmums par maksājumu ierobežojumu noteikšanu un 2018. gada 23. februāra lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos ABLV Bank, AS, kā arī 2018. gada 26. februāra ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru sapulces lēmums par bankas pašlikvidāciju neierobežo klientu kā kredītņēmēju tiesības veikt maksājumus ABLV Bank, AS savu esošo saistību dzēšanai no citām kredītiestādēm.

Par ABLV Asset Management, IPAS darbības fondu pārvaldīšanā

Rīga, Latvija, 2018. gada 7. marts, 11:53 / Ieguldījumi

Vēlamies informēt, ka, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus ABLV Bank, AS, šobrīd ir apturētas ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu daļu pirkšanas un pārdošanas operācijas.

ABLV Bank izstājas no Latvijas Komercbanku asociācijas

Rīga, Latvija, 2018. gada 6. marts, 11:37 / Bankas ziņas

ABLV Bank otrdien, 6.martā, izstājusies no Latvijas Komercbanku asociācijas. Attiecīgs lēmums pieņemts, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu par bankas likvidācijas procesa sākumu.

ABLV Bank Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz pašlikvidācijas plāna projektu

Rīga, Latvija, 2018. gada 5. marts, 17:42 / Bankas ziņas

ABLV Bank Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) pirmdien, 5. martā, iesniegusi bankas iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. Likvidācijas pasākumu mērķis ir apmierināt visas klientu un kreditoru saistības pilnā — 100% apmērā.

Par garantēto atlīdzību izmaksu

Rīga, Latvija, 2018. gada 2. marts, 14:00 / Bankas ziņas

Informējam, ka ir noteikta kārtība garantēto atlīdzību izmaksai ABLV Bank (turpmāk – Banka) klientiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības to saņemt. Ievērojot to, ka Bankas klientiem naudas līdzekļi nav pieejami jau kopš 2018. gada 19. februāra, nolemts izmaksu veikt ātrāk nekā tas paredzēts likumā — no šā gada 3. marta un to veiks Citadele banka, AS.

ABLV Asset Management, IPAS maina pensiju plāna turētājbanku

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. februāris, 19:45 / Ieguldījumi

Pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS parakstījis vienošanos ar ABLV Bank par turētājbankas līguma laušanu un noslēdzis līgumu ar Citadele banku, kas turpmāk būs ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna turētājbanka. Dažu dienu laikā tiks iesniegts rīkojums par visu plāna aktīvu, tai skaitā naudas līdzekļu, pārvešanu uz banku Citadele.

ABLV Bank, AS veikusi kuponu izmaksu par summu apmēram EUR 761 000

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. februāris, 13:22 / Ieguldījumi

2018. gada 27. februārī veikta kupona izmaksa par summu apmērām EUR 761 000 obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 270219 (LV0000802239) un ABLV FXD EUR 270219 (LV0000802247) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank, AS paziņojums par pašlikvidāciju klientu un kreditoru interešu aizstāvībai

Rīga, Latvija, 2018. gada 26. februāris, 21:52 / Bankas ziņas

Lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses, ABLV Bank 26. februārī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņēmusi lēmumu par pašlikvidāciju. ABLV Bank uzskata, ka šādā veidā vislabāk spēs nodrošināt savu aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem.

ABLV Bank vērtspapīru un kredītu portfeļu analīze

Rīga, Latvija, 2018. gada 26. februāris, 12:17 / Bankas ziņas

Publicējam datus par ABLV Bank vērtspapīru un kredītu portfeļiem un to analīzi uz 23.02.2018.

Atpakaļ 1 2 3