Integrum Asset Management IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītāju pārbaude / Проверка вкладчиков инвестиционных фондов под управлением Integrum Asset Management IPAS

Rīga, Latvija, 2023. gada 13. janvāris, 10:19 / Ieguldījumi

Integrum Asset Management IPAS informē, ka turpinās ieguldītāju, kuru īpašumā ir Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecības (turpmāk – ieguldītāji), atbilstības pārbaude, kā arī aicina ieguldītājus sazināties ar Integrum Asset Management IPAS, lai klātienē iesniegtu informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai. Informācija par iesniedzamiem dokumentiem ir pieejama šeit.

Sazināties ar Integrum Asset Management IPAS var darba laikā pa tālruni +37167002775 vai rakstot uz e-pastu investors@integrum.lv.

Savukārt, ieguldītājiem, kuru ieguldījumu apliecības atrodas likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A, nepieciešams sazināties ar likvidējamo ABLV Bank Luxembourg S.A un sniegt savu piekrišanu pārbaudes ietvaros nepieciešamās informācijas un dokumentu nodošanai Integrum Asset Management IPAS. Saņemot ieguldītāja piekrišanu, likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A nodrošinās pārbaudes ietvaros pieprasītās informācijas un dokumentu nodošanu Integrum Asset Management IPAS.

Ieguldītāju pārbaudi nodrošina Integrum Asset Management IPAS. Pārbaudes process tiek veikts regulatora, Latvijas Bankas, pārraudzībā.

Ieguldītāja pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai Integrum Asset Management IPAS turpinātu sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu apliecībām. Pēc ieguldītāja pārbaudes, ja netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Integrum Asset Management IPAS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.

___________________________________________________________________________________________

Integrum Asset Management IPAS информирует о том, что продолжается проверка вкладчиков, в собственности которых находятся сертификаты инвестиционных фондов под управлением Integrum Asset Management IPAS (далее в тексте – вкладчики), и приглашает вкладчиков связаться с Integrum Asset Management IPAS, чтобы очно подать информацию и документы, которые необходимы для начала проверки вкладчика. Информация о необходимых документах доступна здесь.

Связаться с Integrum Asset Management IPAS в рабочее время можно по телефону +37167002775 или через электронную почту investors@integrum.lv.

В свою очередь, вкладчикам, которые хранят инвестиционные сертификаты в ликвидируемом ABLV Bank Luxembourg, S.A необходимо связаться с ликвидируемым ABLV Bank Luxembourg, S.A и предоставить свое согласие на передачу необходимой информации и документов в рамках проверки Integrum Asset Management IPAS. После получения согласия вкладчика, ликвидируемый ABLV Bank Luxembourg, S.A. обеспечит передачу Integrum Asset Management IPAS запрошенной в рамках проверки информации и документов.

Процесс проверки вкладчиков обеспечивает Integrum Asset Management IPAS под контролем регулятора — Latvijas Banka.

Проверка вкладчика является важным условием для того, чтобы Integrum Asset Management IPAS продолжил сотрудничество с вкладчиком, в том числе в отношении сделок с сертификатами инвестиционных фондов. Сделки с сертификатами инвестиционных фондов Integrum Asset Management IPAS обеспечит в том случае, если после проверки вкладчика не будут выявлены никакие установленные в нормативных актах препятствия.