Pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei

Rīga, Latvija, 2022. gada 13. decembris, 19:59 / Ieguldījumi

Vēršam uzmanību, ka Latvijas regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, 12.12.2022. pieņemtā lēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE dēļ, sākot ar 13.12.2022. saņemtie Integrum Asset Management IPAS pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei.

Ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, jāatver finanšu instrumentu konts citā bankā un jāiesniedz bankai rīkojums par vērtspapīru pārvedumu. Kad ieguldījumu apliecības tiks pārvestas uz finanšu iestādi, kura ir tiesīga turēt un veikt darījumus ar ieguldījumu apliecībām, ieguldītājs var iesniegt Integrum Asset Management IPAS pieteikumus apliecību atpakaļpirkšanai.

Saraksts ar finanšu iestādēm, kur var atvērt kontu un kur var pārvest ieguldījumu apliecības, atrodams šeit https://nasdaqcsd.com/lv/depozitarija-dalibnieki/

Papildus informācija par regulatora lēmumu, turpmākām darbībām, kā arī termiņiem ir pieejama šeit https://www.fktk.lv/, https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/jautajumi-un-atbildes-par-baltic-international-bank-se-darbibas-apturesanu/