Jaunumi

ABLV Asset Management, IPAS nosaukuma un zīmola maiņa uz Integrum Asset Management IPAS

Rīga, Latvija, 2021. gada 23. decembris, 14:15 / Ieguldījumi

Saskaņā ar 2021.gada 14.decembra akcionāru sapulces lēmumu ir mainīts ABLV Asset Management, IPAS nosaukums un ieviests jauns zīmols. Turpmāk ABLV Asset Management, IPAS nosaukums būs Integrum Asset Management IPAS (turpmāk — Sabiedrība).

Darījumu ar ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām atjaunošana

Rīga, Latvija, 2021. gada 23. decembris, 13:55 / Ieguldījumi

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk – Sabiedrība) ir pabeigusi tās pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanu uz jaunās turētājbankas kontiem un sākot ar 04.01.2022. tiek pilnībā atjaunoti darījumi ar ieguldījumu apliecībām. Ar turētājbankas maiņu un darījumu atjaunošanu Sabiedrība ir pilnībā nodrošinājusi būtiskākos nosacījumus ieguldījumu fondu darbības turpināšanai atbilstoši darbības plānam, kas izstrādāts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārraudzībā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2021. gada novembri

Rīga, Latvija, 2021. gada 16. decembris, 10:00 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2021. gada novembra darbības pārskatu. Novembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par darba laiku svētkos

Rīga, Latvija, 2021. gada 13. decembris, 13:09 / Bankas ziņas

Informējam, ka, ievērojot oficiāli noteiktās Latvijas valsts brīvdienas, likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) šā gada 24. decembrī un 31. decembrī nestrādās.

Likvidējamā ABLV Bank pārdod hipotekāro kredītu portfeli 162 miljonu eiro apmērā

Rīga, Latvija, 2021. gada 3. decembris, 16:00 / Bankas ziņas

Kā plānots, ir pabeigts darījums starp likvidējamo ABLV Bank un banku Citadele par hipotekārā kredītportfeļa lielākās daļas pārdošanu. Citadele kopuma ir iegādājusies vairāk kā 4 800 hipotekāro kredītu līgumus 162 miljonu eiro vērtībā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS trešā ceturkšņa finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2021. gada 30. novembris, 17:09 / Bankas ziņas

2021. gadā likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) Likvidācijas komiteja turpina īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā.

Izmaiņas saistībā ar ABLV ieguldījumu fondiem

Rīga, Latvija, 2021. gada 26. novembris, 15:31 / Bankas ziņas

Informējam, ka 2021.gada 16.novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos un pārvaldes nolikumos.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2021. gada oktobri

Rīga, Latvija, 2021. gada 12. novembris, 16:30 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2021. gada oktobra darbības pārskatu. Oktobrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par darba laiku svētkos

Rīga, Latvija, 2021. gada 1. novembris, 10:00 / Bankas ziņas

Informējam, ka, ievērojot oficiāli noteiktās Latvijas valsts brīvdienas, likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) šā gada 18. novembrī un 19. novembrī nestrādās.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2021. gada septembri

Rīga, Latvija, 2021. gada 12. oktobris, 09:50 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2021. gada septembra darbības pārskatu. Septembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Atpakaļ 1 2 3 4