Jaunumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS deviņu mēnešu finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. decembris, 15:08 / Bankas ziņas

2022. gada trešajā ceturksnī likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) uzraudzībā.

Pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei

Rīga, Latvija, 2022. gada 13. decembris, 19:59 / Ieguldījumi

Vēršam uzmanību, ka Latvijas regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, 12.12.2022. pieņemtā lēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE dēļ, sākot ar 13.12.2022. saņemtie Integrum Asset Management IPAS pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada novembri

Rīga, Latvija, 2022. gada 12. decembris, 08:47 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada novembra darbības pārskatu. Novembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par ierobežojumu darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ieguldījumu apliecībām atcelšanu

Rīga, Latvija, 2022. gada 30. novembris, 10:05 / Ieguldījumi

Sākot ar 01.12.2022. tiek atcelti ierobežojumi darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (turpmāk - Fonds) ieguldījumu apliecībām.

Informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ierosināto ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu

Rīga, Latvija, 2022. gada 24. novembris, 14:18 / Ieguldījumi

Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi pilnveidot ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizēt administrēšanas procesu tā nolēmusi pievienot ieguldījumu fondu ABLV European Corporate EUR Bond Fund (turpmāk – Pievienojamais fonds) ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund (iepriekšējais nosaukums – ABLV Emerging Markets Bond Fund) apakšfondam Integrum Global EUR Bond Fund (turpmāk – Iegūstošais fonds).

Par darba laiku svētkos

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. novembris, 14:05 / Bankas ziņas

Informējam, ka, ievērojot oficiāli noteiktās Latvijas valsts brīvdienas, likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) šā gada 18. novembrī nestrādās.

Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos

Rīga, Latvija, 2022. gada 11. novembris, 16:46 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2022.gada 9.novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada oktobri

Rīga, Latvija, 2022. gada 11. novembris, 09:41 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada oktobra darbības pārskatu. Oktobrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2022. gada 1. novembris, 12:13 / Bankas ziņas

Informējam jūs, ka 2023.gada 1. janvārī stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Par oficiālo komunikācijas valodu / Об официальном языке коммуникации / On the official language of communication

Rīga, Latvija, 2022. gada 25. oktobris, 08:48 / Bankas ziņas

Noslēdzoties aktīvam kreditoru prasījumu apstrādes procesam un optimizējot darbības izmaksas, no 2023. gada 1. janvāra likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) oficiālo komunikāciju uzturēs tikai latviešu valodā.

Atpakaļ 1 2 3 4