Jaunumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada septembri

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. oktobris, 08:54 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada septembra darbības pārskatu. Septembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos

Rīga, Latvija, 2022. gada 4. oktobris, 14:42 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2022.gada 3.oktobrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Bond Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada augustu

Rīga, Latvija, 2022. gada 12. septembris, 17:08 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada augusta darbības pārskatu. Augustā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par garantētās atlīdzības izmaksu

Rīga, Latvija, 2022. gada 5. septembris, 15:55 / Bankas ziņas

Finanšu un kapitāla tirgus komisija un likvidējamā ABLV Bank, AS informē, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma (Likums) 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie likvidējamās ABLV Bank, AS noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet nepieteiksies tās saņemšanai līdz 23.02.2023. plkst. 23.59, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēs prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2022. gada 31. augusts, 16:13 / Bankas ziņas

Informējam, ka šā gada 1. novembrī stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Likvidējamās ABLV Bank, AS pusgada finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2022. gada 25. augusts, 15:38 / Bankas ziņas

2022. gada pirmajā pusgadā likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komiteja turpināja īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) uzraudzībā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada jūliju

Rīga, Latvija, 2022. gada 11. augusts, 09:22 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada jūlija darbības pārskatu. Jūlijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

"ABLV Bank": Finiša taisnē ir atzīto un aktīvo kreditoru līdzekļu izcelsmes pārbaudes

Rīga, Latvija, 2022. gada 25. jūlijs, 11:25 / Bankas ziņas / Ziņu aģentūra LETA

"ABLV Bank" pašlaik ir finiša taisnē ar būtiskāko procesu likvidācijas gaitā, proti, ar atzīto un aktīvo kreditoru līdzekļu izcelsmes pārbaudēm, intervijā aģentūrai LETA saka "ABLV Bank" likvidators, zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs. Arī aktīvu atgūšanas jomā ir noslēgti visi lielākie projekti. Tomēr priekšā vēl ir darbs ar neaktīvajiem kreditoriem, starp kuriem ir tādi, kuriem nav pilnvaroto pārstāvju, kuri nav sasniedzami, kuriem trūkst kādu dokumentu utt. Tāpat turpinās tiesas procesi par bankā esošajiem līdzekļiem, par kuru izcelsmes likumību ir radušās šaubas.

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2022. gada jūniju

Rīga, Latvija, 2022. gada 8. jūlijs, 19:11 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2022. gada jūnija darbības pārskatu. Jūnijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Par darba laiku svētkos

Rīga, Latvija, 2022. gada 14. jūnijs, 08:27 / Bankas ziņas

Informējam, ka, ievērojot oficiāli noteiktās Latvijas valsts brīvdienas, likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) nestrādās no 23. jūnija līdz 24. jūnijam (ieskaitot).