Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2022. gada 1. novembris, 12:13 / Bankas ziņas

Informējam jūs, ka 2023.gada 1. janvārī stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Būtiskākās cenrāža izmaiņas:

  • samazināta komisija par dokumentu apstrādi daļējas vai pilnas pirmstermiņa komerckredīta atmaksas gadījumā;
  • precizēta komisija par izziņas, vēstules, pārskata, izraksta tulkojumu;
  • palielinātas komisijas par kreditora prasījuma izmaksai paredzēto naudas līdzekļu glabāšanu, atgriezta izmaksātā kreditora prasījuma apstrādi un nesavlaicīgi iesniegto kreditora pārstāvja pilnvarojuma dokumentu izskatīšanu;
  • palielinātas komisijas par trešās personas mantas izmaksu no naudas konta un finanšu instrumentu pagaidu glabāšanu.

Jaunais pakalpojumu cenrādis ir pieejams internetbankā, kā arī Sabiedrības tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Vienlaikus atgādinām, ka, beidzoties kreditoru prasījumu pārbaudes aktīvai stadijai un mazinot likvidācijas procesa izmaksas, no 2023. gada 1. janvāra plānots optimizēt Sabiedrības internetbankas funkcionalitāti, atstājot tajā iespēju tikai drošai saziņai ar Sabiedrību. Internetbankā turpmāk nebūs pieejama līdzšinējā finanšu informācija, uzskaites ierakstu atlikumi, kā arī nebūs iespēja izveidot kontu un vērtspapīru portfeļu pārskatus. Tādēļ aicinām visu jums nepieciešamo informāciju, kas šobrīd vēl ir pieejama, lejupielādēt un saglabāt sev ērtā veidā. No 2023. gada 1. janvāra pārskatus un izrakstus varēs iegūt kā maksas pakalpojumu, saskaņā ar Sabiedrības cenrādi.

Kā ziņots, tad no 2023. gada 1. janvāra oficiālo komunikāciju uzturēsim tikai latviešu valodā. Līdz ar to Sabiedrības tīmekļa vietne tiks uzturēta tikai latviešu valodā, mēs pārtrauksim ziņu sūtīšanu krievu un angļu valodā internetbankā, kā arī pārskatu ģenerēšana būs iespējama tikai latviešu valodā. Rakstiskas atbildes uz jūsu paziņojumiem, kurus saņemsim krievu un angļu valodā, un citu oficiālo rakstisko informāciju sniegsim vienā valodā — latviešu.

Ja jums ir nepieciešama papildu informācija, lūdzam zvanīt klientu un kreditoru apkalpošanas laikā pa tālruni +371 6777 5555.