Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos

Rīga, Latvija, 2022. gada 11. novembris, 16:46 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2022.gada 9.novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu fonda nosaukumā un ieguldījumu politikā. Papildus ir aktualizēta informācija par riskiem, Sabiedrības atalgojuma politiku, kā arī mainītas saites uz Sabiedrības tīmekļa vietni un veikti redakcionāli labojumi.

Grozījumi ieguldījumu fonda normatīvajos dokumentos stājas spēkā 2022.gada 19.novembrī.

Saskaņā ar grozījumiem ieguldījumu fonda jaunais nosaukums būs Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund.

Grozījumi ieguldījumu politikā paredz plašākas ieguldīšanas iespējas, jo tiek palielināts ierobežojums ieguldījumiem biržās tirgotajos ieguldījumu fondos, kas veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros (no 75% līdz 100% no fonda aktīviem).

Ieguldījumu fonda dokumenti ar grozījumiem, kas stājas spēkā 2022.gada 19.novembrī:

Aktuālie dokumenti atrodami sadaļā par attiecīgo fondu šeit.