Ieguldījumi

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada novembrī

Rīga, Latvija, 2017. gada 7. decembris, 11:19 / Ieguldījumi

Novembrī globālajos akciju tirgos bija novērojamas dažādas kustības. Pēc pēdējo divu mēnešu laikā novērotā straujā akciju pieauguma Eiropā investori nolēma fiksēt peļņu un novembrī visi galvenie Eiropas fondu indeksi uzrādīja negatīvu dinamiku — plašā tirgus indekss Euro Stoxx 600 samazinājās nedaudz vairāk kā par 2%. Ievērojot to, ka nebija sliktu ziņu, tad kritumu var skaidrot ar korekciju pēc straujā pieauguma, kā arī ar eiro kursa nostiprināšanos, kas nelabvēlīgi ietekmē Eiropas eksportētājus.

Būtiski aug New Hanza Capital finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2017. gada 21. novembris, 14:10 / Ieguldījumi

Šī gada deviņos mēnešos New Hanza Capital strādāja ar peļņu EUR 173 445 apmērā, kas ir par 512% vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Tas skaidrojams ar uzņēmuma pārvaldīto īpašumu nomas ieņēmumu pieaugumu un ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšanos.

ABLV Bank pirms termiņa dzēsusi subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. novembris, 14:16 / Ieguldījumi

2017. gada 17. novembrī ABLV Bank, AS ir veikusi vienu 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu ABLV SUB EUR 250622 (ISIN LV0000800977). Obligācija ir dzēsta pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa. Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Veiksmīga ABLV Bank subordinēto obligāciju emisija

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. novembris, 09:15 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Septītās obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank veikusi jaunu subordinēto diskonta obligāciju emisiju, kuras kopējais apjoms ir 40 miljoni USD pēc nominālvērtības.

Par papildinājumiem ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā

Rīga, Latvija, 2017. gada 15. novembris, 17:05 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir reģistrējusi papildinājumus ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā. Ieguldītāji ar pamatprospekta papildinājumiem var iepazīties bankas tīmekļa vietnē.

Reģistrētas jaunas AmberStone Group, AS piederošas sabiedrības

Rīga, Latvija, 2017. gada 7. novembris, 09:15 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Šī gada novembra sākumā nodibinātas divas jaunas sabiedrības holdingkompānijas AmberStone Group, AS sastāvā.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada oktobrī

Rīga, Latvija, 2017. gada 6. novembris, 17:24 / Ieguldījumi

Oktobrī pasaules akciju tirgū saglabājās optimisms. ASV tirgus turpināja iekarot jaunas virsotnes un to veicināja gan labvēlīgu ekonomisko datu publikācijas, gan dati par amerikāņu uzņēmumu peļņām trešajā ceturksnī.

ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 3. novembris, 09:25 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2017. gada 17. novembrī tiks dzēstas emisijas ABLV SUB EUR 250622 (ISIN: LV0000800977) obligācijas pilnā apjomā pēc cenas 100% no nominālvērtības.

ABLV Bank emitēs jaunas subordinētās obligācijas

Rīga, Latvija, 2017. gada 1. novembris, 17:20 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Ievērojot lielo bankas obligāciju pieprasījumu, ABLV Bank nolēmusi veikt jaunu subordinēto diskonta obligāciju emisiju, kuras kopējais apjoms ir 40 miljoni USD pēc nominālvērtības.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 311018 un ABLV FXD EUR 261017 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 31. oktobris, 13:19 / Ieguldījumi

2017. gada 26. oktobrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 311018 (ISIN LV0000802163) un ABLV FXD EUR 311018 (ISIN LV0000802171) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Atpakaļ 1 2 3 4 5 6