ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 3. novembris, 09:25 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2017. gada 17. novembrī tiks dzēstas emisijas ABLV SUB EUR 250622 (ISIN: LV0000800977) obligācijas pilnā apjomā pēc cenas 100% no nominālvērtības.

Minētā subordinēto obligāciju emisija tika veikta 2012. gada 25. jūnijā Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās apjoms bija 5 miljoni EUR pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 10 gadi, diskonta likme pirmos piecus gadus bija fiksēta: 4,5% gadā, sākot no sestā gada stājās spēkā fiksētā kupona likme: 6,00% gadā. Šīs obligācijas ir iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Obligāciju dzēšanai ir saņemta atļauja no Eiropas Centrālās bankas.

Kā ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 46 publiskās obligāciju emisijas. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļauta 21 obligāciju emisija.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV Consulting Services ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.