Par papildinājumiem ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā

Rīga, Latvija, 2017. gada 15. novembris, 17:05 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir reģistrējusi papildinājumus ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā. Ieguldītāji ar pamatprospekta papildinājumiem var iepazīties bankas tīmekļa vietnē.

Septītās ABLV Bank obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu EUR apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem. Programmas darbības termiņš ir 12 mēneši — līdz 2018. gada 19. maijam.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV Consulting Services ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.