Būtiski aug New Hanza Capital finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2017. gada 21. novembris, 14:10 / Ieguldījumi

Šī gada deviņos mēnešos New Hanza Capital strādāja ar peļņu EUR 173 445 apmērā, kas ir par 512% vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Tas skaidrojams ar uzņēmuma pārvaldīto īpašumu nomas ieņēmumu pieaugumu un ieguldījuma īpašumu portfeļa palielināšanos.

Nerevidētie finanšu rezultāti:

  • Uzņēmuma ieņēmumi 2017. gada deviņos mēnešos bija EUR 893 666. Salīdzinot ar 2016. gada deviņiem mēnešiem, tie auguši par 290%;
  • EBITDA (ieņēmumi pirms procentu, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma) 2017. gada 30. septembrī bija EUR 332 211;
  • FFO (peļņa pēc nodokļiem + nolietojums + amortizācija - peļņa no īpašumu pārdošanas + atliktais nodoklis) 2017. gada deviņos mēnešos sasniedza EUR 169 176.

Kā viens no svarīgākajiem trešā ceturkšņa notikumiem jāmin tas, ka, sadarbībā ar vienu no vadošajiem Vācijas alternatīvo ieguldījumu fondu administrācijas pakalpojumu sniedzējiem IntReal, 2017. gada septembrī Vācijā tika nodibināts nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fonds New Hanza Capital Fund 2017. Fonda darbība būs saistīta ar komerciālā nekustamā īpašuma iegādi Vācijā — naudas plūsmu veidojošām biroju ēkām. Uzsākot savu darbību, fonds piesaistīja sākotnējo kapitālu 60 miljonu eiro apmērā.

Nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fonda New Hanza Capital Fund 2017 pārvaldnieks ir IntReal, kas nodarbojas ar īpašumu fondu veidošanu un administrēšanu. Savukārt šī fonda aktīvu iegādi un pārvaldīšanu saskaņā ar sadarbības līgumu nodrošinās New Hanza Capital.

New Hanza Capital pārskata periodā veica arī obligāciju emisiju, lai piesaistītu papildu kapitālu saimnieciskās darbības vajadzībām. Emisijas kopējais apjoms ir 10 miljoni eiro. Obligāciju emisijā ABLV Bank bija emisijas organizators, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu. Publiskais piedāvājums noslēdzās 2017. gada 6. oktobrī un tā laikā tika saņemti pieteikumi obligāciju iegādei par kopējo summu, kas gandrīz divas reizes pārsniedza obligāciju emisijas apjomu. Obligācijas tika iekļautas biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā 2017. gada 19. oktobrī.

Īstenojot uzņēmuma darbības mērķus, New Hanza Capital pārvaldībā esošais īpašumu portfelis septembrī tika papildināts ar biroju ēkām bijušajā Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) teritorijā, kurā ir izveidojies jauns biznesa, kultūras, izklaides un radošais kvartāls. Biroju ēkas Rīgā — Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1a — no DNB bankas meitas uzņēmuma Salvus 6, SIA ir iegādājies New Hanza Capital meitas uzņēmums NHC 2, SIA. Kopējā darījuma summa sasniedz 8,46 miljonus eiro. Iegādāto biroju ēku kopējā platība sasniedz 25 000 m2. Lielāko nomnieku vidū ir tādi uzņēmumi kā Intrum Justitia Software Development Centre, SIA un Accenture Latvijas filiāle.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināta sabiedrība. Tās darbības mērķis ir komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un nodrošināt īpašuma vērtības un kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 88% uzņēmuma akciju. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi īpašumi. Kopējā iznomātā telpu platība pārsniedz 31 tūkstoti kvadrātmetru.