Ieguldījumi

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 270219 un ABLV FXD EUR 270219 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 28. augusts, 15:59 / Ieguldījumi

2017. gada 28. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 270219 (LV0000802239) un ABLV FXD EUR 270219 (LV0000802247) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Nodibināts uzņēmums brokeru pakalpojumu sniegšanai ASV

Rīga, Latvija, 2017. gada 24. augusts, 10:55 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS meitas uzņēmums, brokeru pakalpojumu sniedzējs ABLV Capital Markets, IBAS, nodibinājis jaunu sabiedrību ASV — ABLV Capital Markets USA LLC, kuras pamatkapitāls ir 600 000 USD. Attiecīgi, ABLV Bank, AS ir iegūta netieša būtiska līdzdalība minētajā sabiedrībā.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 220218 un ABLV FXD EUR 220218 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 22. augusts, 15:29 / Ieguldījumi

2017. gada 22. augustā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 220218 (LV0000801991) un ABLV FXD EUR 220218 (LV0000802007) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada jūlijā

Rīga, Latvija, 2017. gada 8. augusts, 10:38 / Ieguldījumi

Pasaules akciju tirgū jūlijā tika novērotas dažādi vērstas kustības. Viena no galvenajām tēmām, kura noteica dinamiku tirgos, bija sen aizmirstais valūtu kursu jautājums. Eiropas Centrālās bankas (ECB) vadītāja Mario Dragi paziņojums jūnija beigās izraisīja diezgan strauju eiro kursa pieaugumu pret ASV dolāru. Šajā paziņojumā ECB vadītājs nedaudz šokēja investorus ar saviem pozitīvajiem komentāriem par ekonomisko situāciju eirozonā, kā arī lika noprast, ka kvantitatīvās mīkstināšanas programmas beigas ir pavisam tuvu.

Pillar 2017. gada 1. pusgads: turpinās New Hanza celtniecības darbi, apstiprināti ielu nosaukumi

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. jūlijs, 11:07 / Ieguldījumi

Pillar 2017. gada pirmajā pusgadā aktīvi veica darbus topošā darījumu un atpūtas kvartāla — New Hanza teritorijā, kā arī turpināja izpārdot savu nekustamā īpašuma portfeli.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 110718 un ABLV FXD EUR 110718 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 11. jūlijs, 11:34 / Ieguldījumi

2017. gada 11. jūlijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 110718 (LV0000802072) un ABLV FXD EUR 110718 (LV0000802080) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank, AS dzēsusi divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2017. gada 7. jūlijs, 11:53 / Ieguldījumi

2017. gada 7. jūlijā ABLV Bank, AS ir veikusi divu 2015. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 070717 (ISIN LV0000801751) un ABLV FXD EUR 070717 (ISIN LV0000801769) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada jūnijā

Rīga, Latvija, 2017. gada 5. jūlijs, 15:44 / Ieguldījumi

Jūnijā pasaules akciju tirgū tika novērota tipiska konsolidācijas stadija, kurā aizsākās jau maijā. Galvenā tēma investoru vidū bija rotācija, kuras rezultātā tika novērotas dažādi vērstas kustības gan galvenajos fondu indeksos, tā arī atsevišķos sektoros un industrijās.

Liels pieprasījums pēc ABLV Bank obligācijām

Rīga, Latvija, 2017. gada 30. jūnijs, 09:26 / Ieguldījumi

ABLV Bank veica divas jaunas kuponu obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc to nominālvērtības. Emisijas notika Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un plānots, ka obligācijas šā gada 4. jūlijā tiks iekļautas biržas Nasdaq Riga regulētajā tirgū — Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Jauns Pillar grupas uzņēmums — Hanzas Dārzs, SIA

Rīga, Latvija, 2017. gada 29. jūnijs, 17:19 / Ieguldījumi

Šī gada jūnijā ABLV grupas uzņēmums Pillar Development, SIA nodibinājis jaunu meitas sabiedrību Hanzas Dārzs, SIA, kuras pamatkapitāls ir 300 000 EUR. Attiecīgi, ABLV Bank, AS ir iegūta netieša būtiska līdzdalība minētajā sabiedrībā.