Ieguldījumi

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada maijā

Rīga, Latvija, 2017. gada 5. jūnijs, 14:35 / Ieguldījumi

Tradicionālais sakāmvārds “Sell in May and go away“ (pārdod maijā un dodies atpūtā) šogad nepiepildījās un maijs bija kārtējais plusu mēnesis pasaules akciju tirgum. Turklāt, tirgū netika novērota maijam raksturīga nervozitāte un paaugstinātas cenu svārstības. Pat indekss VIX, kurš atspoguļo akciju tirgus svārstīguma prognozi, sasniedza savu zemāko vērtību kopš 1993. gada. Ziņu fons bija salīdzinoši tukšs un tādēļ radās iespaids, ka tirgus kustējās tikai inerces vadīts, pakāpeniski pārejot uz konsolidācijas fāzi.

Septītā ABLV Bank obligāciju emisiju programma

Rīga, Latvija, 2017. gada 18. maijs, 17:08 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2017. gada 16. maijā pieņēma lēmumu par ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrēšanu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu EUR apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem. Programmas darbības termiņš ir 12 mēneši.

ABLV Asset Management, IPAS sniegs jaunu pakalpojumu — valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu

Rīga, Latvija, 2017. gada 16. maijs, 12:02 / Ieguldījumi

Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2017. gada 9. maijā pieņēma lēmumu reģistrēt ABLV Asset Management, IPAS valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā.

ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 15. maijs, 09:10 / Ieguldījumi

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2017. gada 27. jūnijā tiks dzēstas emisijas ABLV SUB USD 270622 (ISIN: LV0000800985) obligācijas pilnā apjomā pēc cenas 100% no nominālvērtības.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada aprīlī

Rīga, Latvija, 2017. gada 10. maijs, 10:14 / Ieguldījumi

Aprīlī nebija tādu ziņu vai notikumu, kuri spētu nopietni mainīt investoru noskaņojumu, līdz ar to pasaules akciju tirgus pēc diezgan spēcīgā pieauguma šī gada pirmajā ceturksnī pārgāja uz konsolidācijas stadiju. Kompāniju finanšu rezultāti, galvenokārt, atbilda prognozēm, arī makroekonomikas atskaites nepārsteidza, tādēļ tirgus dalībnieku uzmanība koncentrējās uz Eiropas politisko fonu.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 311018 un ABLV FXD EUR 311018 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 2. maijs, 15:26 / Ieguldījumi

2017. gada 2. maijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 311018 (LV0000802163) un ABLV FXD EUR 311018 (LV0000802171) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 261017 un ABLV FXD EUR 261017 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 26. aprīlis, 14:57 / Ieguldījumi

2017. gada 26. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 261017 (LV0000801850) un ABLV FXD EUR 261017 (LV0000801868) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 231023 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 24. aprīlis, 16:23 / Ieguldījumi

2017. gada 24. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank iegulda komandītsabiedrībā SG Capital Partners Fund 1

Rīga, Latvija, 2017. gada 21. aprīlis, 09:12 / Ieguldījumi

2017. gada 20. aprīlī ABLV Bank, AS, kā komandīts, ir veikusi pirmo ieguldījuma daļu SG Capital Partners Fund 1, KS. SG Capital Partners Fund 1, KS Komercreģistrā ierakstītais ieguldījumu apmērs ir EUR 41 160 000, tai skaitā ABLV Bank, AS ieguldījums ir EUR 10 000 000 apmērā.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem martā

Rīga, Latvija, 2017. gada 7. aprīlis, 10:32 / Ieguldījumi

Martā pasaules akciju tirgos joprojām saglabājās labvēlīgs noskaņojums, tomēr investori kļuva vairāk izvēlīgi un dažādu reģionu fondu tirgi vairs neuzvedās vienādi. Ja iepriekšējā mēnesī pozitīvā noskaņojuma toni uzdeva amerikāņu fondu indeksi, tad martā šo līderību pārņēma Eiropas tirgi. Indekss STOXX Europe 600 mēneša laikā izauga par 2,94%, savukārt amerikāņu S&P 500 nemainījās, bet japāņu tirgus zaudēja vairāk par 1%.