Ieguldījumi

Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 270622 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2016. gada 28. decembris, 11:30 / Ieguldījumi

2016. gada 27. decembrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 270622 (ISIN LV0000800985) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank iegādājas Pillar Investment Group akcijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 20. decembris, 15:22 / Ieguldījumi

ABLV Bank, AS iegādājusies Pillar Holding Company, KS piederošās 13 200 000 Pillar Investment Group, AS akcijas. Līdz ar to ABLV Bank, AS no šā gada 16. decembra ieguvusi būtisku — 88 % lielu līdzdalību Pillar Investment Group, AS.

ABLV Bank noorganizējusi Baltic RE Group obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2016. gada 12. decembris, 13:29 / Ieguldījumi

Veiksmīgi noslēgusies nekustamā īpašuma holdinga uzņēmuma Baltic RE Group obligāciju sākotnējā izvietošana. Baltic RE Group obligāciju emisijā ABLV Bank bija emisijas organizators, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu.

ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2016. gada 12. decembris, 09:00 / Ieguldījumi

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2011. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2016. gada 22. decembrī tiks dzēstas emisijas ABLV SUB EUR 221221 (ISIN: LV0000800936) obligācijas pilnā apmērā pēc cenas 100 % no nominālvērtības.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem novembrī

Rīga, Latvija, 2016. gada 7. decembris, 09:49 / Ieguldījumi

Novembrī pasaules finanšu tirgi piedzīvoja spēcīgas emocijas, kuras izraisīja ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti un OPEC dalībvalstu tikšanās.

Sarūk Pillar īpašumu portfelis, pārdošanas apjomi sasniedz 9,3 miljonus eiro

Rīga, Latvija, 2016. gada 9. novembris, 08:26 / Ieguldījumi

Pateicoties salīdzinoši pozitīvām tendencēm nekustamā īpašuma tirgū un konsekventi īstenojot uzņēmuma darbības stratēģiju, Pillar grupa turpina samazināt savu nekustamā īpašuma portfeli. Šogad realizēti 150 nekustamie īpašumi par 9,3 miljoniem eiro.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem oktobrī

Rīga, Latvija, 2016. gada 7. novembris, 09:34 / Ieguldījumi

Oktobri pasaules finanšu tirgus aizvadīja ierobežotā koridorā, ar salīdzinoši zemu svārstīgumu. Investoru uzmanība bija koncentrēta uz korporatīvajām ceturkšņu atskaitēm, kā arī uz pirmsvēlēšanu sacīkstēm ASV.

Par izmaiņām AmberStone Group, AS holdinga sastāvā

Rīga, Latvija, 2016. gada 2. novembris, 09:33 / Ieguldījumi

Holdingkompānija AmberStone Group, AS ir nodibinājusi jaunu meitas sabiedrību — AmberStone Hotels, SIA. AmberStone Hotels, SIA pamatkapitāls ir 2 000 000 EUR. Attiecīgi, ABLV Bank, AS ir iegūta netieša būtiska līdzdalība AmberStone Hotels, SIA (caur AmberStone Group, AS, kur ABLV Bank pieder 24,64% akciju).

ABLV Bank veiksmīgi emitējusi kārtējās obligācijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 1. novembris, 08:38 / Ieguldījumi

Obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank veikusi divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības, kā arī vienu jaunu subordinēto diskonta obligāciju emisiju, kuras kopējais apjoms ir 20 miljoni EUR pēc nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās vairāk par 110 investoriem.

ABLV Bank, AS dzēsusi divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2016. gada 31. oktobris, 11:44 / Ieguldījumi

2016. gada 28. oktobrī ABLV Bank, AS ir veikusi divu 2014. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 281016 (ISIN LV0000801504) un ABLV FXD EUR 281016 (LV0000801512) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa.

Atpakaļ 1 2 3 4 5