ABLV Bank pirms termiņa dzēsusi subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. novembris, 14:16 / Ieguldījumi

2017. gada 17. novembrī ABLV Bank, AS ir veikusi vienu 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu ABLV SUB EUR 250622 (ISIN LV0000800977). Obligācija ir dzēsta pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa. Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Minētā subordinēto obligāciju emisija tika veikta 2012. gada 25. jūnijā. Tā apjoms bija attiecīgi 5 miljoni EUR pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācija tika emitēta ar termiņu 10 gadi, kupona likme pirmos piecus gadus ir fiksēta: 6% ar izmaksu 2 reizes gadā, un tā bija iekļauta biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā. Bankai, saskaņā ar emisijas noteikumiem, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 2017. gada 25. jūniju.

Kā jau ziņots, 2011. gada beigās ABLV Bank, AS uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 47 publiskās obligāciju emisijas. Biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā šobrīd ir iekļautas 20 obligāciju emisijas.

Plašāka informācija par obligācijām ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.ablv.com.