Veiksmīga ABLV Bank subordinēto obligāciju emisija

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. novembris, 09:15 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

Septītās obligāciju emisiju programmas ietvaros ABLV Bank veikusi jaunu subordinēto diskonta obligāciju emisiju, kuras kopējais apjoms ir 40 miljoni USD pēc nominālvērtības.

Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās 16 investori. Plānots, ka obligācijas šā gada 21. novembrī tiks iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Emisijas parametri:
40 000 000 USD diskonta obligāciju emisija subordinētā kapitāla piesaistei
(emisijas nosaukums: ABLV SUB USD 171127; ISIN: LV0000802361)

Emisijas apjoms: 40 000 000 USD. Obligāciju skaits: 400 000. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 USD. Sākotnējās izvietošanas cena ir 81,0362% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 17. novembris, bet dzēšanas datums — 2027. gada 17. novembris. Bankai ir tiesības dzēst šīs obligācijas pirms termiņa, sākot ar 2022. gada 17. novembri. Subordinēto obligāciju gada procentu likme:

  • no 2017. gada 17. novembra līdz 2022. gada 17. novembrim fiksēta diskonta likme: 4,25%;
  • no 2022. gada 18. novembra līdz 2027. gada 17. novembrim fiksēta kupona likme: 4,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā.

Bankas publisko obligāciju emisiju programma tika uzsākta 2011. gadā un tās ietvaros esam veikuši jau 47 publiskās obligāciju emisijas par kopējo nominālvērtību 1,45 miljardi eiro.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV Consulting Services ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.