Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada oktobrī

Rīga, Latvija, 2017. gada 6. novembris, 17:24 / Ieguldījumi

Oktobrī pasaules akciju tirgū saglabājās optimisms. ASV tirgus turpināja iekarot jaunas virsotnes un to veicināja gan labvēlīgu ekonomisko datu publikācijas, gan dati par amerikāņu uzņēmumu peļņām trešajā ceturksnī.

Biznesa optimisma indekss ISM, kurš atspoguļo amerikāņu rūpniecības aktivitāti un ir viens no galvenajiem ASV ekonomikas kopējā stāvokļa rādītājiem, sasniedza visaugstāko vērtību kopš 2004. gada. IKP provizoriskie dati uzrādīja, ka ASV ekonomika trešajā ceturksnī pieaugusi par 3%, kas pārsniedza ekonomistu prognozes. Labu atbalstu tirgum sniedza arī oktobra vidū startējusī korporatīvo atskaišu sezona. Lai arī šī sezona ir tikko sākusies (peļņas datus par trešo ceturksni publicējuši ap 40% no amerikāņu un Eiropas uzņēmumiem), tās rezultāts jau priecē investorus. Gandrīz 80% no tiem ASV uzņēmumiem, kuri atskaitījušies, un vairāk kā puse Eiropas uzņēmumu uzrādījuši peļņu lielāku nekā prognozēja analītiķi. Turklāt, uzņēmumi palielina savas nākotnes peļņas un pārdošanas apjomu prognozes, kas veicina optimisma pieaugumu un pozitīvi ietekmē akciju tirgu. Tādēļ nav pārsteigums, ka šajā labvēlīgajā vidē ASV plašā tirgus indekss S&P 500 mēneša laikā pieauga par vairāk kā 2%, kārtējo reizi sasniedzot vēsturisko maksimumu.

Eiropas akciju tirgus oktobra lielāko daļu pavadīja nekustīgā stāvoklī. Investori gaidīja Eiropas Centrālās bankas (ECB) sēdi, kurā centrālās bankas vadītājs Mario Dragi solīja sniegt detalizētu informāciju par kvantitatīvās mīkstināšanas programmas tālāko nākotni eirozonā. Atgādinām, ka šīs vasaras sākumā Dragi satricināja pasaules biržas spēlētāju sabiedrību, izsakoties par labu drīzai tirgus atbalsta monetārās politikas pārtraukšanai, kā rezultātā eiro strauji nostiprinājās pret vairumu pasaules valūtu un akciju tirgū notika korekcija. Tādēļ vēl pirms kārtējās ECB sēdes vairums biržas spēlētāji ieņēma nogaidošu pozīciju, gaidot Dragi paziņojumu. Tomēr ECB pagarināja kvantitatīvās mīkstināšanas programmu vēl uz 9 mēnešiem, bet samazinot aktīvu atpirkuma apjomu divreiz salīdzinājumā ar tekošo līmeni. Šāds lēmums sakrita ar analītiķu prognozēm un deva skaidru signālu, ka jebkura ECB rīcība būs izteikti pakāpeniska un tādēļ tai nevajadzētu negatīvi ietekmēt akciju tirgu. Atviegloti nopūšoties, spēlētāji strauji uzsāka Eiropas uzņēmumu akciju iepirkšanu, kas ļāva indeksam EURO STOXX 600 mēneša griezumā uzrādīt pieaugumu par 2,4%.

Uz eiro kursa vājināšanās fona apsteidzošu dinamiku uzrādīja uzņēmumi ar augstu eksporta daļu ienākumos, tādēļ pieauguma līderos bija galvenie vācu un franču fondu indeksi, kuri uzrādīju pieaugumu virs 3%. Darvas karoti kopējā medus mucā pievienoja Spānija, vai precīzāk Katalonija. Nebeidzamās kaislības par šī reģiona neatkarību uzliesmoja ar jaunu spēku. Oktobra laikā katalāņi paguva sarīkot referendumu par neatkarību, kuru Spānijas valdība nosauca par pretlikumīgu, izveidot neveiksmīgu piedāvājumu apspriest reģiona izstāšanās kārtību no Spānijas, pasludināt neatkarību un noslēgumā pazaudēt autonomā reģiona statusu pēc tam, kad Spānijas valdība atbrīvoja Katalonijas parlamentu un ieviesa pagaidu valdību. Politiskais troksnis neveicināja investoru pieplūdumu vietējam fondu tirgum, lai gan, neskatoties uz visu notikumu nopietnību, Eiropas kopējais akciju un valūtu tirgus diezgan mierīgi reaģēja uz notiekošo. Visticamāk tas skaidrojams ar to, ka pats process ir neleģitīms, bet Katalonijas neatkarības iegūšana radītu nedzirdētu precedentu visai Eiropas Savienībai, tādēļ ticamība šādam notikumu scenārijam bija maza. Jau tad, kad parādījās pazīmes par politiskās situācijas stabilizēšanos, spāņu fondu tirgus ātri atguva zaudēto un pat uzrādīja nelielu pieaugumu mēneša laikā.

Optimisma turpināšanās atmosfērā akciju tirgū labāko dinamiku joprojām uzrādīja cikliskie sektori. ASV līderos bija tehnoloģiskais sektors, banku nozare, kura pieauga dēļ valsts obligāciju ienesīguma palielināšanās, mājokļu būves sektors, kura pieaugumu papildu stimulēja nepieciešamība amerikāņiem atjaunot savus mājokļus pēc vairākām kontinentā notikušajām vētrām. Atpaliekošu dinamiku uzrādīja veselības aizsardzības sektors, kas bija saistīts ar amerikāņu farmācijas uzņēmumu virkni neveiksmju ieviest jaunus medicīnas preparātus, kā arī dēļ esošo preparātu pārdošanas vājiem rezultātiem un daudz pesimistiskākām finanšu prognozēm. Tāpat no tirgus atpalika “aizsargātie” sektori — ikdienas lietošanas preču ražotāji, telekomunikācijas un vairumtirdzniecības sektori.

Eiropā, pateicoties valūtas efektam, krietni labāk klājās uz eksportu orientētajam sektoriem — auto ražošanas, tehnoloģiju, rūpniecības. Par tirgu sliktākus rezultātus uzrādīja finanšu sektors — šeit būtiska loma bija katalāņu referendumam, jo spāņu bankām ir liels īpatsvars indeksos. Zaudējumus cieta telekomunikāciju uzņēmumi un veselības aizsardzības sektors (dēļ tiem pašiem iemesliem, kas bija ASV), kā arī mediju uzņēmumi, liekot vilties ieguldītājiem ar vājiem peļņas rādītājiem.

Oktobrī ABLV Asset Management pārvaldītie akciju fondi uzrādīja ienesīgumu, kas līdzinās tirgus rādītājiem. Vidējā termiņā mēs paredzam esošo tendenču saglabāšanos, līdz ar to, sagaidot turpmāku fondu indeksu izaugsmi, akciju fondos saglabājas zema naudas līdzekļu daļa.

Korporatīvo un attīstības valstu obligāciju tirgos oktobrī situācija neattīstījās tik viennozīmīgi. Ja korporatīvais sektors uz kopējā optimisma fondu tirgos, kā arī pateicoties labai statistikai makro un mikro līmenī, jutās diezgan pārliecinoši, tad valsts vērtspapīru sektorā tika novērotas paaugstinātas svārstības. Attīstības valstu valsts obligāciju sektoru galvenokārt ietekmēja US Treasuries un Bunds dinamika. Spēcīgie ASV makroekonomikas dati atkal pastiprināja inflācijas gaidas, kas izprovocēja amerikāņu ilgtermiņa valsts obligāciju pārdošanas vilni un tas negatīvi atspoguļojās ilgtermiņa obligāciju Investment Grade segmentā.

Eiropā noturošs faktors bija ECB sēdes gaidas. Tomēr, pēc Eiropas centrālās bankas sēdes rezultātiem eiro valūtā nominēto obligāciju tirgū atgriezās optimisms, kas veicināja cenu pieaugumu. Tā rezultātā ABLV Asset Management pārvaldītie eiro valūtā nominētie obligāciju fondi uzrādīja daudz lielāku vērtības pieaugumu. USD valūtā nominēto obligāciju fondus pozitīvi ietekmēja High Yield segments, kurš izbaudīja paaugstinātu pieprasījumu investoru vidū. Viens no šī pieprasījuma iemesliem bija notikumu attīstība izejvielu tirgos, kur tika novērots naftas un metāla cenu pieaugums, kas ir labvēlīgs faktors eksporta valstīm.

Kopumā visi ABLV Asset Management pārvaldītie obligāciju fondi uzrādīja daļu vērtības pieaugumu par 0,2-0,9% mēneša laikā.

Vidējā termiņā mēs turpinām ievērot mēreni konservatīvu pozīciju. Obligāciju fondos būtiska līdzekļu daļa ir ieguldīta vidēja termiņa vērtspapīros, kas ļauj samazināt svārstīgumu gadījumā, ja procentu likmju tirgos attīstīsies negatīvi scenāriji.

ABLV ieguldījumu fondu ienesīgums uz 31.10.2017

  kopš
2017. gada
sākuma
(YTD)
2016. gads 2015. gads1 2014. gads 2013. gads Kopš izveides
brīža (gada
izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi            
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund 7,95% 6,99% 2,05% 2,75% -3,94% 5,23%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund 7,56% 8,96% 2,31% 1,83% 0,92% 4,70%
Korporatīvo obligāciju fondi            
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund 4,77% 10,36% 25,30% -16,58% 2,20% 5,52%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund 3,49% 9,32% -1,58% 0,34% - 3,01%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund 2,98% 9,14% 1,47% 3,30% - 4,64%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund 7,20% 10,23% 0,09% - - 8,26%
Kopējā ienesīguma fondi            
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund 8,11% 3,80% -7,07% - - 1,56%
Akciju fondi            
ABLV Global USD Stock Index Fund 13,83% -5,24% -6,78% -0,26% 10,24% 1,47%
ABLV Global EUR Stock Index Fund 12,37% -4,40% 0,86% 3,84% 3,26% 0,32%
ABLV US Industry USD Equity Fund 9,86% -0,27% -1,03% 6,95% - 4,65%
ABLV European Industry EUR Equity Fund 9,13% -2,78% 5,21% 2,09% - 3,50%

1 Izņemot ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund un ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, kuriem ienesīgums tiek aprēķināts par fondu darbības periodu.

Papildu informācija

Vispārēju informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldīšanas sabiedrību ABLV Asset Management, IPAS, kā arī visu papildu informāciju var atrast ABLV Bank tīmekļa vietnē, sadaļā “ABLV ieguldījumu fondi”.

Publiskā informācija par fondiem ir pieejama Nasdaq Riga biržā: www.nasdaqomxbaltic.com.

Komentārs ir izmantojams vienīgi informatīvos nolūkos un nevar būt uzskatāms par investīciju rekomendāciju vai konsultāciju.