ABLV Bank obligācijas

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto Likvidācijas plānu ar 2018. gada 12.jūniju pulksten 23.59 ir apturēts procentu pieaugums bankas emitētajām parastajām obligācijām.

Obligāciju saraksts

ISIN Sērija (Programma)

Kupona likme līdz
12.06.2018, gadā

Kupona likme sākot
ar 13.06.2018, gadā

ABLV Bank parastās obligācijas 
LV0000802072 ABLV FXD USD 110718 [6]

1,85%

0,00%

LV0000802080 ABLV FXD EUR 110718 [6]

0,70%

0,00%

LV0000802163 ABLV FXD USD 311018 [6]

1,85%

0,00%

LV0000802171 ABLV FXD EUR 311018 [6]

0,70%

0,00%

LV0000802239 ABLV FXD USD 270219 [6]

2,25%

0,00%

LV0000802247 ABLV FXD EUR 270219 [6]

0,75%

0,00%

LV0000880060
(iepriekšējais LV0000802270)
ABLV FXD RD EUR 030719 [7]

2,25%

0,00%

LV0000802288 ABLV FXD EUR 030719 [7]

0,75%

0,00%

LV0000880052
(iepriekšējais LV0000802320)
ABLV FXD RD EUR 271019 [7]

2,15%

0,00%

LV0000802338 ABLV FXD EUR 271019 [7]

0,95%

0,00%


Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 59.6 panta otrās daļas noteikumiem procentu pieaugums bankas emitētajām subordinētajām obligācijām ir apturēts ar 2018.gada 19.februāri.


ISIN Sērija (Programma)

Kupona likme līdz
18.02.2018, gadā

Kupona likme sākot ar
19.02.2018, gadā

ABLV Bank subordinētās obligācijas 
LV0000801124 ABLV SUB USD 180323 [2]

6,00%

0,00%

LV0000801173 ABLV SUB USD 270623 [3]

-

-

LV0000801181 ABLV SUB EUR 270623 [3]

-

-

LV0000801223 ABLV SUB USD 231023 [3]

4,25%

0,00%

LV0000801520 ABLV SUB EUR 271024 [4]

-

-

LV0000801835 ABLV SUB EUR 261025 [5]

-

-

LV0000802189 ABLV SUB EUR 311026 [6]

-

-

LV0000802346 ABLV SUB EUR 271027 [7]

-

-

LV0000880045
(iepriekšējais LV0000802361)
ABLV SUB RD EUR 171127 [7]

-

-

Pievēršam uzmanību

Informācija par obligāciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir pieejama šeit.