Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 311018 un ABLV FXD EUR 261017 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 31. oktobris, 13:19 / Ieguldījumi

2017. gada 26. oktobrī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 311018 (ISIN LV0000802163) un ABLV FXD EUR 311018 (ISIN LV0000802171) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 261017 (ISIN LV0000801850):

  • Kupona periods: 30.04.2017 – 30.10.2017
  • Kupona izmaksas datums: 30.10.2017
  • Kupona likme: 1,85% gadā

ABLV FXD EUR 261017 (ISIN LV0000801868):

  • Kupona periods: 30.04.2017 – 30.10.2017
  • Kupona izmaksas datums: 30.10.2017
  • Kupona likme: 0,70% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.