Jaunumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2018. gada jūniju

Rīga, Latvija, 2018. gada 12. jūlijs, 07:00 / Bankas ziņas

Ievērojot uzsākto pašlikvidāciju un saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, likvidējamā ABLV Bank, AS turpmāk katru mēnesi publicēs mēneša darbības pārskatu izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Kreditoru prasījumu atzīšanas process FKTK uzraudzībā

Rīga, Latvija, 2018. gada 6. jūlijs, 17:50 / Bankas ziņas

Publicējam procesus, kādā veidā notiks likvidējamās ABLV bankas aktīvu pārvaldīšana, kā arī kreditoru prasījumu atzīšana un apmierināšana stingrā FKTK uzraudzībā.

Papildu informējam, ka FKTK mājas lapā ir publicēta izvērstāka informācija par procesa kontroli:

Par likvidējamās ABLV Bank, AS emitēto obligāciju dzēšanas kārtību

Rīga, Latvija, 2018. gada 6. jūlijs, 09:31 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2018. gada 12. jūnijā akceptēja ABLV Bank, AS akcionāru sapulces lēmumu par pašlikvidāciju, kas ir bankas pašlikvidācijas uzsākšanas diena. Līdz ar to visas likvidējamās ABLV Bank, obligācijas tiks segtas saskaņā ar Kredītiestāžu likumā noteiktajām kreditoru kārtām.

Likvidējamā ABLV Bank, AS dzēš tikai tās īpašumā esošās pašu emitētās obligācijas

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. jūnijs, 17:02 / Ieguldījumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Banka) Likvidācijas komiteja 2018.gada 26.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu dzēst tikai sākotnējā izvietošanā neizpārdotās un tirgū iegādātās Bankas emitētās obligācijas, kuras atrodas pašas likvidējamās sabiedrības īpašumā. Obligāciju dzēšana tiks veikta 2018. gada 4. jūlijā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS īpašumā esošo obligāciju dzēšana pirms termiņa

Rīga, Latvija, 2018. gada 27. jūnijs, 13:00 / Ieguldījumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Likvidējamā sabiedrība) Likvidācijas komiteja 2018.gada 26.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu dzēst šādas Likvidējamās sabiedrības emitētās obligācijas, kuras atrodas pašas Likvidējamās sabiedrības īpašumā:

Aprēķināto, bet neizmaksāto kuponu grāmatošana ABLV Bank, AS emitēto parasto obligāciju īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 15. jūnijs, 17:56 / Ieguldījumi

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto Likvidācijas plānu likvidējamā ABLV Bank, AS ir pieņēmusi lēmumu:

ABLV Asset Management, IPAS maina ieguldījumu fondu turētājbanku

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. maijs, 11:33 / Ieguldījumi

2018. gada 22. maijā ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS ir noslēdzis līgumu ar akciju sabiedrību Baltic International Bank, kas turpmāk būs jaunā ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanka.

ABLV Bank Eiropas Savienības Tiesā prasa izvērtēt Eiropas Centrālās bankas un Vienotā noregulējuma valdes lēmumus

Rīga, Latvija, 2018. gada 7. maijs, 09:26 / Bankas ziņas

ABLV Bank un tās lielākie akcionāri šā gada 3.maijā Eiropas Savienības Tiesā iesnieguši pieteikumu, kurā lūdz izvērtēt Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Vienotā noregulējuma valdes (VNV) 23.februārī pieņemtos lēmumus, kas piespieda bankas akcionārus pieņemt lēmumu par bankas likvidāciju.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 311018 un ABLV FXD EUR 311018 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 2. maijs, 16:55 / Ieguldījumi

2018. gada 2. maijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 311018 (LV0000802163) un ABLV FXD EUR 311018 (LV0000802171) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 271019 un ABLV FXD EUR 271019 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 2. maijs, 08:37 / Ieguldījumi

2018. gada 27. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 271019 (LV0000802320) un ABLV FXD EUR 271019 (LV0000802338) turētājiem pēc šādiem parametriem: