Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 271019 un ABLV FXD EUR 271019 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 2. maijs, 08:37 / Ieguldījumi

2018. gada 27. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 271019 (LV0000802320) un ABLV FXD EUR 271019 (LV0000802338) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 271019 (ISIN LV0000802320):

  • Kupona periods: 27.10.2017 – 26.04.2018
  • Kupona izmaksas datums: 27.04.2018
  • Kupona likme: 2,15% gadā

ABLV FXD EUR 271019 (ISIN LV0000802338):

  • Kupona periods: 27.10.2017 – 26.04.2018
  • Kupona izmaksas datums: 27.04.2018
  • Kupona likme: 0,95% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu norēķinu kontiem ABLV Bank, AS. Kupona izmaksas brīdī banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.

Ieguldītājiem, kuri obligācijas tur pie citiem vērtspapīru turētājiem (nevis ABLV Bank, AS), banka veikusi obligāciju kuponu izmaksu bankas uzskaites sistēmā. Informācija par naudas līdzekļu saņemšanas kārtību tiks paziņota tiklīdz sāksies bankas pašlikvidācijas process.