Likvidējamās ABLV Bank, AS īpašumā esošo obligāciju dzēšana pirms termiņa

Rīga, Latvija, 2018. gada 27. jūnijs, 13:00 / Ieguldījumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Likvidējamā sabiedrība) Likvidācijas komiteja 2018.gada 26.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu dzēst šādas Likvidējamās sabiedrības emitētās obligācijas, kuras atrodas pašas Likvidējamās sabiedrības īpašumā:

ISIN

Sērija (Programma)

Valūta

Emisijas kopējais apjoms

Nomināls Likvidējamās sabiedrības portfelī

Emisijas kopējais apjoms pēc dzēšanas

Subordinētās obligācijas

LV0000801124

ABLV SUB USD 180323

USD

20,000,000

8,826,000

11,174,000

LV0000801173

ABLV SUB USD 270623

USD

20,000,000

18,247,000

1,753,000

LV0000801181

ABLV SUB EUR 270623

EUR

20,000,000

7,391,100

12,608,900

LV0000801223

ABLV SUB USD 231023

USD

15,000,000

8,732,700

6,267,300

LV0000801520

ABLV SUB EUR 271024

EUR

20,000,000

4,826,900

15,173,100

Parastās obligācijas

LV0000802080

ABLV FXD EUR 110718

EUR

20,000,000

13,655,000

6,345,000

LV0000802072

ABLV FXD USD 110718

USD

75,000,000

29,597,000

45,403,000

LV0000802163

ABLV FXD USD 311018

USD

75,000,000

21,019,000

53,981,000

LV0000802171

ABLV FXD EUR 311018

EUR

20,000,000

13,602,000

6,398,000

LV0000802239

ABLV FXD USD 270219

USD

75,000,000

10,031,000

64,969,000

LV0000802247

ABLV FXD EUR 270219

EUR

20,000,000

13,480,000

6,520,000

LV0000802270

ABLV FXD USD 030719

USD

75,000,000

3,133,000

71,867,000

LV0000802288

ABLV FXD EUR 030719

EUR

20,000,000

12,733,000

7,267,000

LV0000802320

ABLV FXD USD 271019

USD

75,000,000

5,005,000

69,995,000

LV0000802338

ABLV FXD EUR 271019

EUR

20,000,000

9,362,000

10,638,000

Obligāciju dzēšana tiek veikta saskaņā ar Obligāciju emisijas prospektu noteikumos paredzētām emitenta tiesībām dzēst pirms termiņa sākotnējā izvietošanā nepārdotu vai otrreizējā tirgū iegādātu obligāciju daļu, kā rezultātā tiek samazināts publiskā apgrozībā esošais Likvidējamās sabiedrības emitēto obligāciju skaits. Obligāciju dzēšanai saņemta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Likvidējamajā sabiedrībā iecelto pilnvarnieku atļauja.

Obligāciju dzēšana paredzēta 2018.gada 4.jūlijā.