ABLV Asset Management, IPAS maina ieguldījumu fondu turētājbanku

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. maijs, 11:33 / Ieguldījumi

2018. gada 22. maijā ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS ir noslēdzis līgumu ar akciju sabiedrību Baltic International Bank, kas turpmāk būs jaunā ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanka.

Saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu darījumus ar fondu īpašumu ABLV Asset Management, IPAS veic ar turētājbankas starpniecību, kuras funkciju līdz šim pildīja ABLV Bank, AS. Pēc jaunā līguma parakstīšanas ABLV Asset Management, IPAS turpinās pārvaldīt ieguldījumu fondus, savukārt akciju sabiedrība Baltic International Bank uzņemsies turētājbankas funkciju.

Līguma stāšanās spēkā notiks divos posmos: noteikumi par aktīvu turēšanu stājas spēkā līguma parakstīšanas dienā, savukārt pārējās funkcijas, tai skaitā uzraudzības un kontroles funkcijas, stājas spēkā pēc pilnīgas fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem.

Pēc visu līguma nosacījumu stāšanās spēkā un nepieciešamo fondu normatīvo dokumentu izmaiņu reģistrēšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldības darbība atgriezīsies normālajā režīmā un vēlāk tiks atjaunota arī iespēja ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu apliecības. Par jauno fondu normatīvo dokumentu stāšanos spēkā tiks ziņots atsevišķi.

Šobrīd starp ABLV Asset Management, IPAS un ABLV Bank, AS ir noslēgta papildu vienošanās līgumam ar turētājbanku, kas paredz, ka sākot ar 2018. gada 28. maiju ABLV Bank, AS vairs nesaņem turētājbankas atlīdzību, neskatoties uz to, ka turpinās pildīt uzraudzības un kontroles funkcijas līdz brīdim, kamēr jaunais līgums ar akciju sabiedrību Baltic International Bank stāsies spēkā pilnā apmērā.