Jaunumi

Saņemti jau 98% no kreditoru prasījumiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. septembris, 09:17 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank likvidatoru aicinājumam līdz 2018. gada 18. septembrim pieteikt savus prasījumus atsaukušies gandrīz 3 300 kreditoru, iesniedzot pieteikumus par nedaudz vairāk kā 2 miljardiem eiro jeb 98% no visām bankas saistībām.

Obligāciju emisiju redenominācija

Rīga, Latvija, 2018. gada 25. septembris, 11:54 / Bankas ziņas

Saskaņā ar likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komitejas 2018. gada 20. augusta lēmumu, šā gada 25. septembrī tiek veikta ABLV Bank emitēto obligāciju ABLV FXD USD 030719 (ISIN: LV0000802270), ABLV FXD USD 271019 (ISIN: LV0000802320) un ABLV SUB USD 171127 (ISIN: LV0000802361) sākotnējās valūtas ASV dolāri redenominācija uz eiro.

Konsolidētais likvidējamās ABLV Bank, AS finanšu pārskats par 2017. gadu

Rīga, Latvija, 2018. gada 18. septembris, 18:23 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS publicē konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2017. gadu.

Par izmaiņām klientu apkalpošanas kārtībā

Rīga, Latvija, 2018. gada 14. septembris, 15:12 / Bankas ziņas

Informējam, ka likvidējamā ABLV Bank, AS, kā arī ABLV Asset Management, IPAS un ABLV Capital Markets, IBAS pirmdien, 2018. gada 24. septembrī nestrādās, jo valstī noteikta oficiāla brīvdiena Romas pāvesta Franciska vizītes Latvijā dēļ.

ABLV Bank Luxembourg, S.A. aizsardzība ir pagarināta par mēnesi

Rīga, Latvija, 2018. gada 7. septembris, 16:46 / Bankas ziņas

2018. gada 3. septembrī Luksemburgas komerctiesā (Tribunal de Commerce de Luxembourg) notika sēde par februārī ABLV Bank Luxembourg, S.A. noteiktā maksājumu ierobežojumu statusa pagarināšanu. Uzklausot argumentus un apsverot pašreizējo situāciju, tiesa piekrita pagarināt aizsardzības mehānismu par vienu mēnesi, lai dotu vairāk laika progresam sarunās ar investoriem.

Likvidējamās ABLV Bank, AS pusgada un 2. ceturkšņa finanšu pārskati

Rīga, Latvija, 2018. gada 31. augusts, 17:28 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS publicē nerevidētu konsolidēto 2018. gada pirmā pusgada, kā arī 2. ceturkšņa finanšu pārskatus.

Likvidējamā ABLV Bank, AS piesaista konsultantu hipotekāro kredītu portfeļa pārdošanas iespēju novērtējumam

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. augusts, 14:32 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) ir noslēgusi konsultāciju līgumu ar Superia, AS stratēģisko iespēju izvērtējumam saistībā ar Sabiedrības hipotekāro kredītu portfeļa iespējamo pārdošanu.

Par obligāciju emisiju redenomināciju

Rīga, Latvija, 2018. gada 21. augusts, 12:30 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) Likvidācijas komiteja 2018. gada 20. augustā ir pieņēmusi lēmumu ar 2018. gada 25. septembri noteikt, ka ABLV Bank obligācijām, kuras ir emitētas saskaņā ar Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu — ABLV FXD USD 030719 (ISIN: LV0000802270), ABLV FXD USD 271019 (ISIN: LV0000802320) un ABLV SUB USD 171127 (ISIN: LV0000802361) — sākotnējā emisijas valūta ASV dolāri tiek redenominēta uz eiro.

Izmaiņas pakalpojumu cenrāžos

Rīga, Latvija, 2018. gada 1. augusts, 11:13 / Bankas ziņas

Šā gada 1. oktobrī stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS sniegto pakalpojumu cenrāžos. Izmaiņas skar šādu pakalpojumu komisijas:

ECB anulē kredītiestādes licenci likvidējamai ABLV Bank, AS

Rīga, Latvija, 2018. gada 12. jūlijs, 10:27 / Bankas ziņas

Eiropas Centrālā banka (ECB) šā gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu anulēt likvidējamai ABLV Bank, AS kredītiestādes licenci. Licences anulēšana ir viens no bankas pašlikvidācijas plānā paredzētajiem soļiem.