Jaunumi

Par garantēto atlīdzību izmaksu

Rīga, Latvija, 2018. gada 2. marts, 14:00 / Bankas ziņas

Informējam, ka ir noteikta kārtība garantēto atlīdzību izmaksai ABLV Bank (turpmāk – Banka) klientiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības to saņemt. Ievērojot to, ka Bankas klientiem naudas līdzekļi nav pieejami jau kopš 2018. gada 19. februāra, nolemts izmaksu veikt ātrāk nekā tas paredzēts likumā — no šā gada 3. marta un to veiks Citadele banka, AS.

ABLV Asset Management, IPAS maina pensiju plāna turētājbanku

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. februāris, 19:45 / Ieguldījumi

Pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS parakstījis vienošanos ar ABLV Bank par turētājbankas līguma laušanu un noslēdzis līgumu ar Citadele banku, kas turpmāk būs ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna turētājbanka. Dažu dienu laikā tiks iesniegts rīkojums par visu plāna aktīvu, tai skaitā naudas līdzekļu, pārvešanu uz banku Citadele.

ABLV Bank, AS veikusi kuponu izmaksu par summu apmēram EUR 761 000

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. februāris, 13:22 / Ieguldījumi

2018. gada 27. februārī veikta kupona izmaksa par summu apmērām EUR 761 000 obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 270219 (LV0000802239) un ABLV FXD EUR 270219 (LV0000802247) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank, AS paziņojums par pašlikvidāciju klientu un kreditoru interešu aizstāvībai

Rīga, Latvija, 2018. gada 26. februāris, 21:52 / Bankas ziņas

Lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses, ABLV Bank 26. februārī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņēmusi lēmumu par pašlikvidāciju. ABLV Bank uzskata, ka šādā veidā vislabāk spēs nodrošināt savu aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem.

ABLV Bank vērtspapīru un kredītu portfeļu analīze

Rīga, Latvija, 2018. gada 26. februāris, 12:17 / Bankas ziņas

Publicējam datus par ABLV Bank vērtspapīru un kredītu portfeļiem un to analīzi uz 23.02.2018.

Turpmākā kredītu dzēšanas kārtība

Rīga, Latvija, 2018. gada 26. februāris, 08:19 / Bankas ziņas

Visi klienti no 26.02.2018 iemaksā bankas kasē EUR vai USD valūtā skaidrā naudā vai pārskaita naudas līdzekļus kredīta atmaksai no citas bankas, EUR valūtā uz vienotu kontu kredītu norēķiniem ABLV Bank, norādot šādus rekvizītus:

ABLV Bank, AS galvenie operatīvie finanšu rādītāji

Rīga, Latvija, 2018. gada 25. februāris, 21:18 / Bankas ziņas

Ņemot vērā 23. februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pieņemto lēmumu un lai nodrošinātu procesa caurspīdīgumu, publicējam bankas operatīvo bilanci uz 23.02.2018.

Jautājumi un atbildes par noguldījumu nepieejamību ABLV Bank

Rīga, Latvija, 2018. gada 25. februāris, 10:40 / Bankas ziņas

Kas šobrīd jādara bankas noguldītājiem un klientiem, kuriem naudas līdzekļi ir ABLV Bank?

ABLV Bank paziņojums klientiem, darbiniekiem un akcionāriem

Rīga, Latvija, 2018. gada 24. februāris, 03:00 / Bankas ziņas

ABLV Bank saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Padomes lēmumu “Par noguldījumu nepieejamības iestāšanos”. Šāds lēmums saistīts ar 19. februārī regulatoru noteikto maksājumu aizliegumu, kuru, pēc FKTK uzskata, nav pamata pārskatīt.

ABLV Bank, AS dzēsusi divas kuponu obligāciju emisijas

Rīga, Latvija, 2018. gada 22. februāris, 18:11 / Ieguldījumi / Iekšējā informācija

2018. gada 22. februārī ABLV Bank, AS ir veikusi plānoto divu 2016. gadā emitēto parasto kuponu obligāciju ABLV FXD USD 220218 (ISIN LV0000801991) un ABLV FXD EUR 220218 (ISIN LV0000802007) dzēšanu. Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.