Aprēķināto, bet neizmaksāto kuponu grāmatošana ABLV Bank, AS emitēto parasto obligāciju īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 15. jūnijs, 17:56 / Ieguldījumi

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto Likvidācijas plānu likvidējamā ABLV Bank, AS ir pieņēmusi lēmumu:

  •  ar 2018. gada 12.jūniju pulksten 23.59 apturēt procentu pieaugumu ABLV Bank, AS emitētajām parastajām obligācijām;
  • veikt ABLV Bank, AS emitēto parasto obligāciju uz 2018.gada 12.jūniju plkst. 23.59 aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošanu atsevišķā kontā.

2018. gada 14. jūnijā veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visu ABLV Bank, AS emitēto parasto obligāciju turētājiem pēc šādiem parametriem:

ISIN

Sērija (Programma)

Kupona periods

Kupona likme

LV0000802072

ABLV FXD USD 110718

11.01.2018 – 12.06.2018

1,85%

LV0000802080

ABLV FXD EUR 110718

11.01.2018 – 12.06.2018

0,70%

LV0000802163

ABLV FXD USD 311018

30.04.2018 – 12.06.2018

1,85%

LV0000802171

ABLV FXD EUR 311018

30.04.2018 – 12.06.2018

0,70%

LV0000802239

ABLV FXD USD 270219

27.02.2018 – 12.06.2018

2,25%

LV0000802247

ABLV FXD EUR 270219

27.02.2018 – 12.06.2018

0,75%

LV0000802270

ABLV FXD USD 030719

03.01.2018 – 12.06.2018

2,25%

LV0000802288

ABLV FXD EUR 030719

03.01.2018 – 12.06.2018

0,75%

LV0000802320

ABLV FXD USD 271019

27.04.2018 – 12.06.2018

2,15%

LV0000802338

ABLV FXD EUR 271019

27.04.2018 – 12.06.2018

0,95%

Obligāciju aprēķināto, bet neizmaksāto kuponu summas ir iegrāmatotas speciāli atvērtos klientu kontos “ABLV FXD obl. kuponu izmaksa” ABLV Bank, AS. Kupona summas grāmatošanas brīdī banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” noteikto kārtību.

Ieguldītājiem, kuri obligācijas tur pie citiem vērtspapīru turētājiem (nevis ABLV Bank, AS), banka veikusi aprēķināto, bet neizmaksāto kuponu summu grāmatošanu speciāli atvērtos kontos bankas uzskaites sistēmā.

Obligāciju turētāji varēs saņemt naudas līdzekļus kreditoru prasījumu segšanas ietvaros Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.