Par izmaiņām pakalpojumu cenrādī

Rīga, Latvija, 2023. gada 12. jūnijs, 11:59 / Bankas ziņas

Informējam, ka 2023. gada 15. jūnijā stāsies spēkā izmaiņas likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) pakalpojumu cenrādī.

Būtiskākās cenrāža izmaiņas:

  • ar 2023. gada 15. augustu tiek ieviesta komisija par ienākošā maksājuma atgriešanu;
  • veikti citi redakcionāli precizējumi.

Jaunais pakalpojumu cenrādis ir pieejams internetbankā, kā arī Sabiedrības tīmekļa vietnē www.ablv.com.