Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2023. gada jūniju

Rīga, Latvija, 2023. gada 7. jūlijs, 14:03 / Bankas ziņas

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē 2023. gada jūnija darbības pārskatu. Jūnijā turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Pārskata periodā turpinājās darbs ar kreditoriem, kuru prasījumu apjoms mēneša beigās bija 1,19 miljardi EUR. Kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young. Līdz jūnija beigām pārbaudes pabeigtas 2 878 kreditoriem.

Līdz 2023. gada jūnija beigām vairāk kā 16 300 Sabiedrības bijušo klientu ir atguvuši savus noguldījumus bankā, kuriem kopumā izmaksāts 1,22 miljardi eiro.

Jūnijā tika atgūti 0,5 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma – 1,28 miljardi EUR. Galvenie darbības pārskata dati 2023. gada 30. jūnijā:

  • kopējais aktīvu apjoms: 1,42 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,19 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 184,4 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,28 miljardi EUR.

Ar pilnu 2023. gada jūnija darbības pārskatu var iepazīties šeit.