Likvidējamā "ABLV Bank" aicina kreditorus pieteikt prasījumus

Rīga, Latvija, 2023. gada 18. jūlijs, 07:49 / Bankas ziņas

Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk - Sabiedrība) vērš jūsu uzmanību uz to, ka 2023. gada 8. jūnijā Saeima ir pieņēmusi likumu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (turpmāk - Grozījumi), kas stājas spēkā 2023. gada 15. jūlijā.

Attiecībā uz Sabiedrības likvidācijas procesu, Grozījumi citā starpā paredz to, ka, ja kreditors nav pieteicis savu prasījumu līdz 2028. gada 15. jūlijam, šāds kreditors zaudē prasījuma tiesības pret Sabiedrību, bet naudas līdzekļi, attiecībā uz kuriem iestājas noilgums, piekrīt valstij kā bezīpašnieka manta.

Grozījumi arī piešķir tiesības kredītiestādes likvidatoram attiecībā uz tādiem kreditoriem, kas ilgstoši nekomunicē ar likvidējamo kredītiestādi vai nesniedz likvidatora pieprasīto normatīvo aktu prasību izpildei nepieciešamo informāciju, atzīt šādu kreditoru prasījumus par nepieteiktiem, līdz ar ko uz šādiem prasījumiem tiks attiecināts Grozījumos minētais noilgums.

Sabiedrība aicina visus kreditorus, kuri vēl nav pieteikuši kreditora prasījumus Sabiedrībai, izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Ar kreditora prasījuma noformēšanas un iesniegšanas noteikumiem, kā arī ar prasībām, kas saistīti ar kreditora un/vai tā pārstāvja identifikācijas un pārstāvības dokumentu noformēšanu un iesniegšanu, aicinām iepazīties Sabiedrības mājaslapā.

Ar pilnu Grozījumu tekstu jūs varat iepazīties oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē https://www.vestnesis.lv/op/2023/118.2.