Notikusi likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāru pilnsapulce

Rīga, Latvija, 2023. gada 31. jūlijs, 13:08 / Bankas ziņas

Šā gada 31. jūlijā notika likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) kārtējā akcionāru sapulce.

Sapulcē akcionāri uzklausīja informāciju par Sabiedrības likvidācijas procesa gaitu, apstiprināja Sabiedrības konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2022. gadu, kā arī nolēma atbrīvot likvidatorus no atbildības par Sabiedrības 2022. gada zaudējumiem.

Ar auditēto 2022. gada finanšu pārskatu var iepazīties šeit.

Vienlaikus akcionāri par revidentu 2023. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai ievēlēja līdzšinējo zvērinātu revidentu komercsabiedrību Nexia Audit Advice, SIA (reģ. Nr. 40003858822).