Obligāciju emisiju redenominācija

Rīga, Latvija, 2018. gada 25. septembris, 11:54 / Bankas ziņas

Saskaņā ar likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) Likvidācijas komitejas 2018. gada 20. augusta lēmumu, šā gada 25. septembrī tiek veikta ABLV Bank emitēto obligāciju ABLV FXD USD 030719 (ISIN: LV0000802270), ABLV FXD USD 271019 (ISIN: LV0000802320) un ABLV SUB USD 171127 (ISIN: LV0000802361) sākotnējās valūtas ASV dolāri redenominācija uz eiro.

Minētās obligācijas emitētas Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un saskaņā ar šīs programmas pamatprospektu Sabiedrība ir tiesīga veikt šādus grozījumus obligāciju emisijās. Pārējo emitēto obligāciju ASV dolāros emisijas valūta mainīta netiks — tā joprojām būs ASV dolāri.

Veicot obligāciju redenomināciju, tiek piemērots Eiropas Centrālās bankas (ECB) noteiktais eiro valūtas kurss 2018. gada 24. septembrim 1,1773 ASV dolāru par vienu eiro. Pēc redenominācijas, obligāciju emisijām ir šādi raksturlielumi:

Emsijas sērija

ISIN kods

Valūta

Emisijas apjoms

Nominālvērtība

ABLV FXD RD EUR 030719

LV0000880060
(iepriekšējais LV0000802270)

EUR

61 043 829,80

849,40

ABLV FXD RD EUR 271019

LV0000880052
(iepriekšējais LV0000802320)

EUR

59 453 753,00

849,40

ABLV SUB RD EUR 171127

LV0000880045
(iepriekšējais LV0000802361)

EUR

33 976 000,00

84,94

Obligāciju emisiju valūtas maiņa tiek veikta, lai sekmīgi izpildītu saistības pret visiem kreditoriem atbilstoši apstiprinātajam pašlikvidācijas plānam. Sabiedrība turpina pārvaldīt tās darbībai piemītošos riskus, tajā skaitā valūtas risku.

Kā jau ziņots iepriekš, ar 2018. gada 12. jūniju tika apturēts kupona pieaugums Sabiedrības emitētām parastām obligācijām, līdz ar to augstāk minēto emisiju valūtas redenominācija uz eiro attiecas arī uz attiecīgiem aprēķinātiem, bet neizmaksātiem kuponiem.