Saņemti jau 98% no kreditoru prasījumiem

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. septembris, 09:17 / Bankas ziņas

Likvidējamās ABLV Bank likvidatoru aicinājumam līdz 2018. gada 18. septembrim pieteikt savus prasījumus atsaukušies gandrīz 3 300 kreditoru, iesniedzot pieteikumus par nedaudz vairāk kā 2 miljardiem eiro jeb 98% no visām bankas saistībām.

Kredītiestāžu likums kreditoru pieteikšanās beigu termiņu nenosaka, tāpēc kreditori, kuri līdz 18.septembrim prasījumus nepaguva iesniegt, to varēs izdarīt arī turpmāk. Vienīgi šāds kreditors kvalificēsies citai (vēlākai) kreditoru prasījumu izmaksu kārtai, kā to paredz likums.

“Likvidācijas komiteja atzinīgi novērtē sasniegto rezultātu. Neskatoties uz salīdzinoši īso periodu kreditoru prasījumu iesniegšanai, saņemts gandrīz maksimāli iespējamais prasījumu apjoms. Tas panākts precīza un efektīva darba procesu organizēšanas rezultātā. Nākamais posms solās būt ne mazāk izaicinošs, jo tiks uzsākta rūpīga un atbildīga visu kreditoru pieteikumu atbilstības vērtēšana,” atzīmē likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators Arvīds Kostomārovs.

Pēc kreditoru pārbaudes metodoloģijas apstiprināšanas būs nepieciešami ne mazāk kā trīs mēneši, lai pārbaudītu kreditoru pieteikumu atbilstību un izveidotu kreditoru sarakstus. Līdz ar to provizoriski pirmās izmaksas noguldītājiem, kuriem uz likvidācijas procesa uzsākšanu bija atlikumi virs valsts garantētas atlīdzības summas, varētu sākties 2019. gada janvārī. Izmaksas tiks sāktas ar fiziskām personām, mikrouzņēmumiem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē.

Kreditoru prasījumu atzīšana un apmierināšana notiks stingrā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā. Likvidācijas procesam piesaistītā starptautiskā auditorkompānija EY (iepriekš Ernst&Young) attiecībā uz kreditoriem jau izstrādājusi metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) un sankciju atbilstības pārbaudei, kreditoru pārbaudei un izmaksu uzraudzībai. Metodoloģijas projekts šobrīd tiek saskaņots ar FKTK.

Kopš bankas pašlikvidācijas apstiprināšanas 2018. gada 12. jūnijā, likvidējamās ABLV Bank, AS Likvidācijas komiteja veltījusi laiku arī aktīvu atgūšanai — tiek izvērtēti visi bankas ieguldījumi, tai skaitā vērtspapīros, meitas sabiedrībās, analizēti aktīvu valūtu riski, kā arī uzsākta sadarbība ar konsultantiem par aktīvu pārdošanas iespēju izpēti. Kopš likvidācijas apstiprināšanas kopumā atgūti aktīvi jau 80 miljonu eiro vērtībā.

Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas komitejas mērķis ir profesionāli novadīt bankas likvidācijas procesu, sekmējot arī Latvijas finanšu sektora reputācijas atjaunošanu.