ECB anulē kredītiestādes licenci likvidējamai ABLV Bank, AS

Rīga, Latvija, 2018. gada 12. jūlijs, 10:27 / Bankas ziņas

Eiropas Centrālā banka (ECB) šā gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu anulēt likvidējamai ABLV Bank, AS kredītiestādes licenci. Licences anulēšana ir viens no bankas pašlikvidācijas plānā paredzētajiem soļiem.

Līdz ar šo ECB lēmumu banka pārtrauc dalību maksājumu un norēķinu sistēmā TARGET 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System). Jāuzsver, ka turpmāk nebūs iespēja veikt tiešos maksājumus uz kontiem, kuru IBAN (International Bank Account Number) numurā ir iekļauts AIZK.

Ievērojot Kredītiestāžu likumā noteikto aizliegumu sniegt finanšu pakalpojumus bez attiecīgās licences, likvidējamā ABLV Bank, AS nekavējoties izbeidz sniegt finanšu pakalpojumus un slēdz norēķinu un citus kontus visām personām, kurām šādi konti ir bijuši atvērti ABLV Bank, AS.


Lai nodrošinātu nepieciešamos norēķinus likvidācijas procesā, likvidējamā ABLV Bank, AS jau ir atvērusi norēķinu kontus citās kredītiestādēs. Klienti un sadarbības partneri tiks informēti par jauniem maksājumu rekvizītiem.

Jau ziņots, ka Finanšu un kapitālā tirgus komisija (FKTK) iesniegumu par bankas kā kredītiestādes licences anulēšanu ECB iesniedza jau šā gada 12. jūnijā — dienā, kad FKTK akceptēja bankas pašlikvidāciju un banka kļuva par likvidējamu akciju sabiedrību.

ECB lēmums neietekmē bankas kreditoru prasību apstrādes procesu - kreditori turpina pieteikt savus prasījumus līdz 2018. gada 18. septembrim.

Tāpat licences anulēšana neatceļ aizņēmēju pienākumu turpināt segt savas saistības, tādēļ aicinām klientus veikt maksājumus saistību izpildei bankas mājas lapā www.ablv.com un internetbankā norādītajā kārtībā.