ABLV Bank Luxembourg, S.A. aizsardzība ir pagarināta par mēnesi

Rīga, Latvija, 2018. gada 7. septembris, 16:46 / Bankas ziņas

2018. gada 3. septembrī Luksemburgas komerctiesā (Tribunal de Commerce de Luxembourg) notika sēde par februārī ABLV Bank Luxembourg, S.A. noteiktā maksājumu ierobežojumu statusa pagarināšanu. Uzklausot argumentus un apsverot pašreizējo situāciju, tiesa piekrita pagarināt aizsardzības mehānismu par vienu mēnesi, lai dotu vairāk laika progresam sarunās ar investoriem.

Kā ziņots, martā Luksemburgas komerctiesa atteica ABLV Bank Luxembourg, S.A. likvidāciju, nozīmējot divus neatkarīgos administratorus, kuru pienākums ir pārraudzīt bankas darbību, savukārt bankai tika doti seši mēneši jaunu investoru piesaistei. Ņemot vērā ABLV Bank Luxembourg, S.A. aktīvu diversificēto struktūru un bankas vēlmi aizsargāt klientu intereses, potenciālajiem investoriem ir izvirzītas noteiktas prasības. Administratoru iesniegumā tiesai ir izklāstīts pārdošanas procesā panāktais progress un pamatota nepieciešamība saņemt termiņa pagarinājumu.