Jaunumi

ABLV Bank un Banka Citadele piešķir sindicēto aizdevumu “Rīgas BioEnerģijai”

Rīga, Latvija, 2017. gada 17. maijs, 12:57 / Bankas ziņas

“Rīgas siltums” un “Enerģijas Risinājumi” izveidotā kopuzņēmuma “Rīgas BioEnerģija” divu biokurināmā katlumāju izbūvei ABLV Bank un Banka Citadele piešķīra sindicēto aizdevumu kopumā 24,5 miljonu eiro apmērā, no tiem gandrīz 13 miljoni eiro ir ABLV Bank daļa. Kopējās abu projektu būvniecības un izveides izmaksas ir līdz 35 miljoni eiro.

ABLV Asset Management, IPAS sniegs jaunu pakalpojumu — valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu

Rīga, Latvija, 2017. gada 16. maijs, 12:02 / Ieguldījumi

Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2017. gada 9. maijā pieņēma lēmumu reģistrēt ABLV Asset Management, IPAS valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā.

Pillar turpina attīstīt New Hanza teritoriju, ieguldījumi sasniedz 21,3 miljonus eiro

Rīga, Latvija, 2017. gada 15. maijs, 09:11 / Bankas ziņas

Šī gada sākumā Pillar grupas uzņēmumi aktīvi turpināja darbu pie vērienīgā projekta — mūsdienīgās Rīgas pilsētas daļas New Hanza attīstības. Līdz šim Pillar projekta New Hanza attīstībā ieguldījis ap 21,3 miljoniem eiro — teritorijas sakārtošanā, plānoto ēku projektēšanā, esošo ēku rekonstrukcijā, Pillar administratīvā biroja celtniecībā, inženierkomunikāciju, ceļu izbūvē, kā arī citos ar teritorijas attīstību saistītos projektos.

ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 15. maijs, 09:10 / Ieguldījumi

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2017. gada 27. jūnijā tiks dzēstas emisijas ABLV SUB USD 270622 (ISIN: LV0000800985) obligācijas pilnā apjomā pēc cenas 100% no nominālvērtības.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada aprīlī

Rīga, Latvija, 2017. gada 10. maijs, 10:14 / Ieguldījumi

Aprīlī nebija tādu ziņu vai notikumu, kuri spētu nopietni mainīt investoru noskaņojumu, līdz ar to pasaules akciju tirgus pēc diezgan spēcīgā pieauguma šī gada pirmajā ceturksnī pārgāja uz konsolidācijas stadiju. Kompāniju finanšu rezultāti, galvenokārt, atbilda prognozēm, arī makroekonomikas atskaites nepārsteidza, tādēļ tirgus dalībnieku uzmanība koncentrējās uz Eiropas politisko fonu.

Riga Shipping Dinner otro reizi pulcē kuģu īpašniekus Rīgā

Rīga, Latvija, 2017. gada 2. maijs, 17:07 / Bankas ziņas

27. aprīlī Rīgā otro reizi notika pasākums kuģu īpašniekiem un ar jūrniecības biznesu saistīto uzņēmumu pārstāvjiem — Riga Shipping Dinner 2017. Pasākuma mērķis bija kuģu īpašnieku un ar jūrniecības biznesu saistītu uzņēmumu vadītāju profesionālu kontaktu veidošana, uzturēšana un nostiprināšana.

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 311018 un ABLV FXD EUR 311018 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 2. maijs, 15:26 / Ieguldījumi

2017. gada 2. maijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 311018 (LV0000802163) un ABLV FXD EUR 311018 (LV0000802171) turētājiem pēc šādiem parametriem:

Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 261017 un ABLV FXD EUR 261017 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 26. aprīlis, 14:57 / Ieguldījumi

2017. gada 26. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 261017 (LV0000801850) un ABLV FXD EUR 261017 (LV0000801868) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV Bank valde pārvēlēta esošajā sastāvā

Rīga, Latvija, 2017. gada 25. aprīlis, 16:00 / Bankas ziņas

ABLV Bank padome ir pārvēlējusi bankas valdi esošajā sastāvā uz jaunu 5 gadu pilnvaru termiņu — līdz 2022. gada 1. maijam. Valdes pārvēlēšana reģistrēta Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā 25. aprīlī.

Kuponu izmaksa obligāciju emisijas ABLV SUB USD 231023 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 24. aprīlis, 16:23 / Ieguldījumi

2017. gada 24. aprīlī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sērijas ABLV SUB USD 231023 (ISIN LV0000801223) turētājiem pēc šādiem parametriem: