Jaunumi

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada jūnijā

Rīga, Latvija, 2017. gada 5. jūlijs, 15:44 / Ieguldījumi

Jūnijā pasaules akciju tirgū tika novērota tipiska konsolidācijas stadija, kurā aizsākās jau maijā. Galvenā tēma investoru vidū bija rotācija, kuras rezultātā tika novērotas dažādi vērstas kustības gan galvenajos fondu indeksos, tā arī atsevišķos sektoros un industrijās.

Liels pieprasījums pēc ABLV Bank obligācijām

Rīga, Latvija, 2017. gada 30. jūnijs, 09:26 / Ieguldījumi

ABLV Bank veica divas jaunas kuponu obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms ir 75 miljoni USD un 20 miljoni EUR pēc to nominālvērtības. Emisijas notika Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros, un plānots, ka obligācijas šā gada 4. jūlijā tiks iekļautas biržas Nasdaq Riga regulētajā tirgū — Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Jauns Pillar grupas uzņēmums — Hanzas Dārzs, SIA

Rīga, Latvija, 2017. gada 29. jūnijs, 17:19 / Ieguldījumi

Šī gada jūnijā ABLV grupas uzņēmums Pillar Development, SIA nodibinājis jaunu meitas sabiedrību Hanzas Dārzs, SIA, kuras pamatkapitāls ir 300 000 EUR. Attiecīgi, ABLV Bank, AS ir iegūta netieša būtiska līdzdalība minētajā sabiedrībā.

Ievēlēta ABLV Bank padome jaunā sastāvā

Rīga, Latvija, 2017. gada 16. jūnijs, 10:07 / Bankas ziņas

2017. gada 15. jūnijā notika ABLV Bank akcionāru sapulce, kuras laikā tika apstiprināts bankas padomes jaunais sastāvs. Turpmākos 5 gadus padomes locekļu pienākumus pildīs Oļegs Fiļs, Jānis Krīgers, Jānis Butkevičs un Aivis Ronis.

ABLV Bank piesaista Financial Integrity Network kā stratēģisko konsultantu atbilstības jautājumos

Rīga, Latvija, 2017. gada 6. jūnijs, 17:50 / Bankas ziņas

ABLV Bank noslēdza līgumu ar ASV kompāniju Financial Integrity Network (FIN), piesaistot to kā savu galveno stratēģisko konsultantu atbilstības jautājumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un risku pārvaldību.

Par ABLV atvērto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2017. gada maijā

Rīga, Latvija, 2017. gada 5. jūnijs, 14:35 / Ieguldījumi

Tradicionālais sakāmvārds “Sell in May and go away“ (pārdod maijā un dodies atpūtā) šogad nepiepildījās un maijs bija kārtējais plusu mēnesis pasaules akciju tirgum. Turklāt, tirgū netika novērota maijam raksturīga nervozitāte un paaugstinātas cenu svārstības. Pat indekss VIX, kurš atspoguļo akciju tirgus svārstīguma prognozi, sasniedza savu zemāko vērtību kopš 1993. gada. Ziņu fons bija salīdzinoši tukšs un tādēļ radās iespaids, ka tirgus kustējās tikai inerces vadīts, pakāpeniski pārejot uz konsolidācijas fāzi.

ABLV Bank 2017. gada 1. ceturkšņa peļņa – EUR 14,8 miljoni

Rīga, Latvija, 2017. gada 29. maijs, 10:02 / Bankas ziņas

ABLV Bank, AS 2017. gada pirmā ceturkšņa rezultāti ļauj prognozēt, ka šim gadam izvirzītos mērķus sasniegsim. Visi svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājās augstā līmenī, tai skaitā, arī kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji.

ABLV Bank palielināja pašu kapitālu par 50,7 miljoniem eiro

Rīga, Latvija, 2017. gada 25. maijs, 13:11 / Bankas ziņas

Veiksmīgi noslēgusies ABLV Bank kārtējā akciju emisija, kuras ietvaros tika emitētas 3 780 000 vārda akcijas. Pēc šīs emisijas bankas pamatkapitālu veido 38 250 000 parastās akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 personāla akcijas bez balsstiesībām. Jaunās emisijas akcijas veido 9,9% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla.

Jaunas obligāciju emisijas, maksājumu limitu noteikšana internetbankā un citi maija jaunumi

Rīga, Latvija, 2017. gada 25. maijs, 10:00 / Bankas ziņas

Jaunas ABLV Bank obligāciju emisijas, trešo pušu ieguldījumu fondu iegādes un glabāšanas iespējas, pārskatāmākas ABLV ieguldījumu fondu informatīvās lapas, ieguldījumu zelta stieņu iekšbankas pārvedumi un maksājumu limitu noteikšana lielākai drošībai internetbankā — tas viss īstenots vai sagaidāms klientu ērtībām tuvākajā laikā.

Septītā ABLV Bank obligāciju emisiju programma

Rīga, Latvija, 2017. gada 18. maijs, 17:08 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2017. gada 16. maijā pieņēma lēmumu par ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrēšanu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu EUR apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem. Programmas darbības termiņš ir 12 mēneši.