Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 311018 un ABLV FXD EUR 311018 īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2017. gada 2. maijs, 15:26 / Ieguldījumi

2017. gada 2. maijā veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 311018 (LV0000802163) un ABLV FXD EUR 311018 (LV0000802171) turētājiem pēc šādiem parametriem:

ABLV FXD USD 311018 (ISIN LV0000802163):

  • Kupona periods: 31.10.2016 – 29.04.2017
  • Kupona izmaksas datums: 30.04.2017 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 02.05.2017)
  • Kupona likme: 1,85% gadā

ABLV FXD EUR 311018 (ISIN LV0000802171):

  • Kupona periods: 31.10.2016 – 29.04.2017
  • Kupona izmaksas datums: 30.04.2017 (sakarā ar brīvdienām, kuponu faktiski izmaksāja 02.05.2017)
  • Kupona likme: 0,70% gadā

Obligāciju kupona izmaksa veikta uz klientu naudas kontiem. Kupona izmaksas brīdī, banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteikto kārtību.