ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Rīga, Latvija, 2017. gada 15. maijs, 09:10 / Ieguldījumi

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2017. gada 27. jūnijā tiks dzēstas emisijas ABLV SUB USD 270622 (ISIN: LV0000800985) obligācijas pilnā apjomā pēc cenas 100% no nominālvērtības.

Minētā subordinēto obligāciju emisija tika veikta 2012. gada 27. jūnijā Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās apjoms bija 20 miljoni USD pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu 10 gadi, kupona likme pirmos piecus gadus ir fiksēta: 4,5% ar izmaksu 2 reizes gadā. Bankai, saskaņā ar emisijas noteikumiem, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 2017. gada 27. jūniju. Šīs obligācijas ir iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Lēmums par subordinēto obligāciju dzēšanu pirms termiņa tika pieņemts, jo bankas kapitāla pietiekamības rādītājs būtiski pārsniedz regulatora noteikto līmeni. Obligāciju dzēšanai ir saņemta nepieciešamā atļauja no Eiropas Centrālās bankas.

Kā ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 41 publisko obligāciju emisiju. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļauta 21 obligāciju emisija.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.