ABLV Asset Management, IPAS sniegs jaunu pakalpojumu — valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu

Rīga, Latvija, 2017. gada 16. maijs, 12:02 / Ieguldījumi

Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2017. gada 9. maijā pieņēma lēmumu reģistrēt ABLV Asset Management, IPAS valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā.

Nākamajā posmā notiks investīciju prospekta izstrāde un apstiprināšana, kā arī līguma noslēgšana ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA). Iecerēts, ka ABLV ieguldījumu plāns sāks strādāt jau šoruden.

Plāna pārvaldnieks būs ABLV Asset Management, IPAS valdes priekšsēdētāja vietnieks Jevgenijs Gžibovskis, kura pārvaldībā atrodas arī ABLV Emerging Markets USD Bond Fund un ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund.