ABLV Bank 2017. gada 1. ceturkšņa peļņa – EUR 14,8 miljoni

Rīga, Latvija, 2017. gada 29. maijs, 10:02 / Bankas ziņas

ABLV Bank, AS 2017. gada pirmā ceturkšņa rezultāti ļauj prognozēt, ka šim gadam izvirzītos mērķus sasniegsim. Visi svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājās augstā līmenī, tai skaitā, arī kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji.

Lai nodrošinātu stabilu attīstību arī turpmākajos gados, pakāpeniski mainām uzsvaru uz dažādiem bankas darbības virzieniem. Mazinās norēķinu biznesa īpatsvars, jo tas ir saistīts ar lielākiem riskiem, un arvien vairāk vērības pievēršam kvalificētai kapitāla apkalpošanai ar augstu pievienoto vērtību − tādiem pakalpojumiem kā vērtspapīru emisiju organizēšana, uzņēmumu kreditēšana, sarežģītu tirdzniecības darījumu atbalsts, investīciju pakalpojumi. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamā ekspertu kvalifikācija un ievērojama pieredze, un tā ir būtiska priekšrocība, sniedzot šos pakalpojumus.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2017. gada sākumā veicām divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms bija USD 75 000 000 un EUR 20 000 000 pēc to nominālvērtības. Obligācijas sākotnējās izvietošanas ietvaros iegādājās 119 investori. Emisijas notika Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās iekļautas regulētajā tirgū — biržas NASDAQ Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

Banka aktīvi turpināja komerckredītu izsniegšanu. Gada pirmā ceturkšņa laikā tika parakstīti jauni kredītlīgumi par kopējo summu EUR 45,9 miljoni, pārsvarā kreditējot uzņēmumus Latvijā. 2017. gada 1.ceturkšņa beigās komerckredītu portfeļa apjoms sasniedza EUR 659,6 miljonus.

Pārskata periodā ABLV grupu papildināja jauns uzņēmums ABLV Corporate Finance, SIA, kas grupas esošajiem un potenciālajiem klientiem piedāvās profesionālu palīdzību, sagatavojot un veicot kapitāla piesaistes un uzņēmumu pirkšanas-pārdošanas darījumus. ABLV grupai ir ievērojama pieredze korporatīvo klientu apkalpošanā, ieskaitot konsultācijas biznesa strukturēšanā, obligāciju emisiju sagatavošanā un veikšanā, kā arī citu līdzīgu pakalpojumu sniegšanā, kam nepieciešami augsti kvalificēti šīs jomas eksperti.

Finanšu rezultāti

Bankas 2017. gada pirmā ceturkšņa finanšu rādītāji liecina par stabilitāti un attīstību:

  • Bankas peļņa 2017. gada pirmajā ceturksnī bija EUR 14,8 miljoni.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi – EUR 28,2 miljoni.
  • Bankas noguldījumu apjoms 2017. gada 31. martā bija EUR 2,89 miljardi.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza EUR 520,2 miljonus.
  • Bankas aktīvu apjoms 2017. gada 31. martā bija EUR 3,90 miljardi.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms marta beigās bija EUR 1,03 miljardi.
  • Bankas kapitāls un rezerves – EUR 337,7 miljoni.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2017. gada 31. martā bija 19,24%, bet likviditātes rādītājs – 79,12%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2017. gada 31. martā bija 17,75%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA – 1,52%.

Bankas vērtspapīru portfeļa apjoms 2017. gada 31. martā bija EUR 1,86 miljardi. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 66,8 % no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV — 18,4%, Vācija — 15,9%, Latvija — 12,4%, Krievija — 11,4%, Kanāda — 10,9%, Zviedrija — 5,8%, Nīderlande — 3,6%. Papildus 5,0% veido starptautisko institūciju emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 2,60%.

Ar bankas publisko ceturkšņa pārskatu pēc stāvokļa 2017. gada 31.martā, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.