ABLV Bank palielināja pašu kapitālu par 50,7 miljoniem eiro

Rīga, Latvija, 2017. gada 25. maijs, 13:11 / Bankas ziņas

Veiksmīgi noslēgusies ABLV Bank kārtējā akciju emisija, kuras ietvaros tika emitētas 3 780 000 vārda akcijas. Pēc šīs emisijas bankas pamatkapitālu veido 38 250 000 parastās akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 personāla akcijas bez balsstiesībām. Jaunās emisijas akcijas veido 9,9% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla.

Parakstīšanās uz ABLV Bank vārda akcijām sākās 2017. gada 10. aprīlī un visas akcija iegādājās līdzšinējie bankas akcionāri. Dalībai akciju jaunajā emisijā kopumā bija pieteikušies 78 akcionāri, kas ir 57% no kopējā akcionāru ar balsstiesībām skaita, un apmaksātais pieteikumu apjoms par 3,9 miljoniem eiro pārsniedza piedāvājumu, tāpēc atsevišķi pieteikumi tika apmierināti daļēji. Vienas akcijas pārdošanas cena bija EUR 13,40.

“Veiksmīgā akciju emisija ir kārtējais bankas akcionāru lojalitātes un uzticības apliecinājums mūsu izvēlētajai darbības stratēģijai. Akciju emisijas rezultāti ļauj uzturēt bankai spēcīgu kapitāla bāzi turpmākās izaugsmes nodrošināšanai,” uzsvēra Ernests Bernis, ABLV Bank izpilddirektors (CEO).

Teicamos emisijas rezultātus veicināja arī bankas finanšu rezultāti un dividenžu politika. Kā ziņots, 2016. gadā ABLV Bank guva peļņu EUR 79,3 miljonu apjomā, no kuras dividendēs bankas akcionāriem tika izmaksāti EUR 73,2 miljoni — par vienu akciju EUR 1,91. Dividenžu izmaksa deva iespēju bankas akcionāriem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu, piedaloties jaunajā akciju emisijā un tādejādi ieguldot līdzekļus bankas tālākajā attīstībā.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.