Septītā ABLV Bank obligāciju emisiju programma

Rīga, Latvija, 2017. gada 18. maijs, 17:08 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2017. gada 16. maijā pieņēma lēmumu par ABLV Bank, AS Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta reģistrēšanu, nosakot, ka tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu EUR apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem. Programmas darbības termiņš ir 12 mēneši.

Saskaņā ar Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, ABLV Bank var emitēt gan parastās, gan subordinētās obligācijas.

Par konkrētām obligāciju emisijām, kuras tiks veiktas šīs programmas ietvaros, ziņosim atsevišķi, pēc attiecīgu lēmumu pieņemšanas. Tāpat kā līdzšinējās, arī jauno emisiju obligācijas plānojam iekļaut biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Obligāciju emisijas tiek īstenotas, ievērojot bankas stratēģiskos mērķus — piesaistīt pietiekamus un ilglaicīgi pieejamus finanšu resursus. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 41 publisko obligāciju emisiju. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļauta 21 obligāciju emisija.

Ar Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu var iepazīties šeit:

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.