Kreditoru prasījumi

Likvidatori aicina kreditorus pieteikt savus prasījumus pret likvidējamo ABLV Bank, AS.

Kreditori ir tiesīgi iesniegt prasījumus un pievienojamos dokumentus personīgi vai ar pilnvaroto personu starpniecību likvidējamās ABLV Bank, AS likvidatoriem Skanstes ielā 7 k-1, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā. 

Kreditori var pieteikt prasījumu, aizpildot veidlapas fiziskām un juridiskām personām vai sagatavojot dokumentu brīvā formā, norādot veidlapā pieprasīto informāciju, kā arī visu citu kreditora ieskatā nepieciešamo informāciju, kas pamato viņa prasījumu.

Kreditora prasījuma pieteikums fiziskai personai pdf, 834 Kb
Kreditora prasījuma pieteikums juridiskai personai pdf, 847 Kb